Sayt test rejimida ishlamoqda

Tarix

# Kitob nomi Muallif Izoh Ko'rish
0 RecentWorkonthePaleolithicofCentralAsia Davis R.S Yuklash
1 МАРКАЗИЙ ОСИЁ ТАРИХИ ВА АРХЕОЛОГИЯСИ МУАММОЛАРИ А.С.Сагдуллаев Yuklash
2 МАРКАЗИЙ ОСИЁ ТАРИХИ ВА АРХЕОЛОГИЯСИ МУАММОЛАРИ А.С.Сагдуллаев Yuklash
3 Жаҳон_цивилизацияси_тарихи D.J.Urakov Yuklash
4 Arxeologiya asoslari. A.Arsixovskiy. Yuklash
5 O`zbek_xalqining_qadimiy_e`tiqod_va_marosimlari. Adhamjon_Ashirov Yuklash
6 O`zbek_xalqi_etnogenezisi_va_etnik_tarixi. Ahmadali_Asqarov Yuklash
7 O`zbek_xalqining_etnogenezi_va_etnik_tarixi.. Ahmadali_Asqarov Yuklash
8 Ethnography and Prehistoric Archaeology in Australia HARRY ALLEN The joining of ethnography with archaeology by the use of either direct historical or general comparative approaches is territory that has been well worked over by archaeologists (Fletcher 1992, Gould and Watson 1982, Murray and Walker 1988, Smith 1992, Wylie 1982). Yuklash
9 АНТРОПОЛОГИЯ Е. Н. Хрисанфова И. В. Перевозчиков Yuklash
10 arxeologiya_asoslari .Sh.N. Nasriddinov Jahonda ibtidoiy odamlar tarqalishi jarayonidan boshlab, xalqlarning tarixida turli xil murakkab voqealar sodir bo`lgan. Ular ibtidoiy to`da davri, ibtidoiy xo`jaliklari va mehnat qurollari, urug`chilik tuzumining vujudga kelishi, xo`jalikning ishlab chiqarish shakllariga o`tilishi, binokorlik va hunarmandchilikning rivojlanishi, ishlab chiqarishda metallning ishlatila boshlanishi, ilk shaharlar va davlatlarning tashkil topishi, antik davri, o`rta asrlar me`morchiligi va moddiy madaniyatining rivojlanishi bilan birga boshqa ko`pdanko`p voqealar bilan bog`liq. Yuklash
11 ПОЛЕВАЯ АРХЕОЛОГИЯ СССР Д. А. АВДУСИН Yuklash
12 osnovy_arkheologi Avdusin Yuklash
13 THE OLD TIBETAN ANNALS Brandon Dotson Yuklash
14 ARXEOLOGIYA N.A.EGAMBERDIEVA Yuklash
15 ETNOGROFA N.A.Tamilov Yuklash
16 Etnologiya A.Ashirov, Sh.Atajanov Yuklash
17 An Etymological Dictionary of Altaic Languages S. A. Starostin, A. V. Dybo, O. A. Mudrak Yuklash
18 historical_anthropology-1 Берк П. Yuklash
19 Human_Evolution Roger Lewin Yuklash
20 O`zbeklar. Iso Jabborov. Yuklash
21 Марказий Осиё минтақасининг тарихий-этнографик тавсифи Амонова Насиба Yuklash
22 E`volyutsiya_cheloveka Markov Yuklash
23 ПЕРВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ Masson_V_M Yuklash
24 muqova maqola Yuklash
25 Neolit davrining asosiy xususiyatlari. M.Juraqulov Yuklash
26 O’rta Osiyodagi neolit madaniyatlari o`quv qullanma Yuklash
27 O`rta osiyo ibtidoiy arxeologiyasi . M.J. Juraqulov. Yuklash
28 ЎРТА ОСИЁ АРХЕОЛОГИЯСИ Ж.КАБИРОВ, А.САГДУЛЛАЕВ Yuklash
29 1995-kuldara Ranov Yuklash
30 usman_yusupov reskov_b_sedov_g Yuklash
31 Samarqand tarixi. 1-jild B.A.Abdullayev Yuklash
32 Samarqand tarixi. 2-jild T.N.Koriniyozov Yuklash
33 1993-gornji pal-sev azija. Vasilev Yuklash
34 RADIOCARBON-BASED CHRONOLOGY OF THE PALEOLITHIC IN SIBERIA AND ITS RELEVANCE TO THE PEOPLING OF THE NEW WORLD Vasilev N Yuklash
35 The Paleolithic of Central Asia Leonid B. Vishnyatsky1 Yuklash
36 ПАМЯТНИКИ НИЖНЕГО ПАЛЕОЛИТА ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА Алпысбаев Х.А Yuklash
37 O’ZBEKISTON ARXEOLOGIYASI Ширинов Т.Ш., Бердимурадов А.Э. Yuklash
38 O’ZBEKISTON ARXEOLOGIYASI Сайфуллаев Б. Қ Yuklash
39 Африка халқлари этнологияси qullanma Yuklash
40 КАК УСТРОЕН ЭТОТ МИР Георгий Дерлугьян Yuklash
41 Монография_Зарафшон хавзаси ибтидоий давр тарихи Джуракулова_ Yuklash
42 _Қуроллар,_микроблар Жаред_Мейсон_Даймонд Yuklash
43 QADIMGI SHARQ MAMLAKATLARI SIVILIZATSIYALARI A.SH.UMAROV Yuklash
44 Жахон этнологияси асослари uquv qullanma Yuklash
45 Жаҳон_этнологияси_асослари _Жабборов_И Yuklash
46 МУстАҚИЛЛИк йИЛЛАРИДА ЎЗбекИстОНДА пАЛеОЛИт ДАВРИНИНг ЎРгАНИЛИшИ Жўрақулова Д Монографияда мустақиллик и�илларида Ў�збекистонда палеолит даври е �дгорликл Yuklash
47 ижтимоий антропология o`quv qullanma Yuklash
48 Кадимги шарк V.I.Abdiyev Yuklash
49 Кадимги_Урта_Осиё_шахарлари_тарихи Bahodir Eshov Yuklash
50 Кто_были_жители_Гонура_и_на_каком_языке_они_говорили o`quv qullanma Yuklash
51 Қадимги цивилизациялар Shuhrat Ergashev Yuklash
52 Марказий_Осиёнинг_қадимги_йўллари_ Мавлонов_Ў_ Yuklash
53 devoni_lugotut_turk махмуд кошгарий Yuklash
54 . Девони лугат ат Турк2 Махмуд Кошгорий Yuklash
55 Диван лугат ат Турк Махмуд-ал-Кашгари Yuklash
56 монография O.T Ergashev Yuklash
57 Тангалар - давр кузгуси Пидаев Ш. Yuklash
58 Цивилизациялар_тўқнашуви(1) Самуель_Хантингтон_ Yuklash
59 Ўзбекистон ҳудуди археологияси Джўрақулова.Д.М Yuklash
60 Урта_Осиёнинг_кадимги_шахарлари_тарихи Bahodir Eshov Yuklash
61 АРХЕОЛОГИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ Н.А. АВАНЕСОВА Yuklash
62 Тангалар утмиш даракчилари Эрназарова Т Yuklash
63 Этнический атлас Узбекистана. 2002 o`quv qullanma Yuklash
64 Этноархеология как метод o`quv qullanma Yuklash
65 Этноархеология o`quv qullanma Yuklash
66 ДРЕВНИЙ САМАРКАНД P. X. СУЛЕЙМАНОВ, М. М. ИСХАКОВ, Ш. С. ТАШХОДЖАЕВ Современный Самарканд — один из красивейших горо­ дов Средней Азии. Это город высокоразвитой промыш­ ленности, науки и культуры. За успехи в социалистиче­ ском строительстве город награжден орденом Ленина. Это город-музей, где бережно хранятся памятники прош­ лого, один из центров международного туризма. Yuklash
67 С А М А Р К А Н Д ИВАН ИВАНОВИЧ УМНЯКОВ, ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ АЛЕСКЕРОВ Самарканд — один из древнейших городов мира. Yuklash
68 Summary(Chinggis Khan Empire) Nikolay N. Kradin,Tatyana D.Skrynnikova Yuklash
69 100 Великих дипломатов( 100 Великих) Игорь Анатольевич Мусский Yuklash
70 Afg`oniston tarixi A.M.Mannonov ,N.A.Abdullayev,R.R.Rashidov Yuklash
71 История Ирана ХХ Век Алиев Салех Мамедоглы Yuklash
72 Eng yangi tarix Xamza Kichkilov,Mavluda Fayzullayeva Yuklash
73 Историография истории средних веков Е.В.Гутнова Yuklash
74 The Medieval Way of War (studies in Medieval Military History in Honor of Bernard S. Bachrach Gregory I. Halfond Yuklash
75 История Средних веков (От Карла Великого до Крестовых походов) М.М.Стасюлевич Yuklash
76 История Средних веков (От падения Западной Римской империи до Карла Великого ) М.М.Стасюлевич Yuklash
77 История Средних веков (historia medii aevi) Г.П.Мягков, Н.Г.Шишкина, А.А.Зорина Yuklash
78 Jahon tarixi (yangi davr.1-qism.16-18 asrlar) Shuhrat Ergashev Yuklash
79 Jahon tarixi.Yevropa mamlakatlari (5-15 asrlarda) T.Salimov Yuklash
80 Центральная Азия на Рубеже 20-21 Веков: политика , экономика , безопасность В.Д.Камынин Yuklash
81 Ikki buyuk sarkarda: (Chingizxon va Amir temur) М.Иванин(Mixail Ivanin) Yuklash
82 O`zbekistonda harbiy ish tarixidan ( qadimgi davrdan hozirgacha ) D.X.Ziyayeva Yuklash
83 История Стран Азии и Африкии в Средние Века.(osiyo va Afrika) О.П.Жалменова Yuklash
84 История История Кыргызстана глазами очевидцев (начало 20 века) (Qirg`iziston tarixi) Петр Кокайсл,Амирбек Усманов (Petr Kokaisl , Amirbek Usmanov) Yuklash
85 Современная история Казахстана Б.Г.Аяган, Х.М.Абжанов, С.В.Селиверстов, М.С.Бекенова Yuklash
86 Эволюция военного Искусства Том 1 А.Свечин Yuklash
87 Koreya tarixi V.S.Xan Yuklash
88 Yangi tarix Б.Ф.Поршнев, С.Д.Сказкин, Е.Б.Черняк Yuklash
89 Монгольская империя и кочевой мир Базаров Б.В., Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Yuklash
90 История россия (1917-2009) Барсенков А.С., Вдовин А.И. Yuklash
91 Бисмарк ( политическая биография ) В.В.Чубинский Yuklash
92 Бонапарт Наполеон Э.К.Пименова Yuklash
93 США: История страны Дэниел Макинерни Yuklash
94 История военного искусства ГАНС ДЕЛЬБРЮК Yuklash
95 История средних веков С.П.Карпова Yuklash
96 Новейшая история России В.А. Шестаков Yuklash
97 osiyo va afrika mamlakatlarining eng yangi tarixi (1918-1945 yillar) Zokirov Sh.Sh ,Otajonov Sh.Sh Yuklash
98 Jahon tarixi (osiyo mamlakatlari tarixi)(1945 -2010) Shavkat Zokirov , Qosimov E. ,Farhod Ismatullayev Yuklash
99 Византия в международных отношениях на Ближнем Востоке (1071-1176). 1988 (2 Степаненко В.П Yuklash
100 ИМПЕРИЯ ЧИНГИС-ХАНА Н.Н.КРАДИН, Т.Д.СКРЫННИКОВА Yuklash
101 ИСТОРИЯ ВОСТОКА Р.Б.Рыбаков (председатель) Yuklash
102 ИСТОРИЯ ВОСТОКА в шести томах 1 Р.Б.Рыбаков (председатель), Yuklash
103 Том 5. Восток в новейшее время (1914-1945 гг.) Ответственный редактор Р.Г. ЛАНДА Редактор издательства Г.О. КОВТУНОВИЧ Yuklash
104 ХРЕСТОМАТИЯ ПО ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ Составитель Д.В. Кузнецов Yuklash
105 yangi tarix Tom 2. И.С.Галкин, Н.А.Ерофеев Yuklash
106 Yangi tarix Tom 3. И.С.Галкин, Н.Е.Застенкер , В.М.Хвостов Yuklash
107 БИОЛОГИЯ A. ГАФУРОВ, A. АБДУКАРИМОВ. Данный учебник разработан на основании Государственного стан- дарта, утвержденного в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении государствен- ных образовательных стандартов среднего и среднего специального, профессионального образования» №187 от 6 апреля 2017 года. Yuklash
108 Ўзбекистон тарихида қадимги Фарғона Анорбоев А. Yuklash
109 АТ-ТАБАРИ Ю. Юсупов «История пророков и царей» Мухаммада б. Джарира ат-Та- ! бари — одно из важнейших исторических сочинений средневековья, сохранившее массу сведений об истории народов Ближнего и < Среднего Востока, в частности, народов Средней Азии в VII— I IX вв. Yuklash
110 ДРЕВНИЙ САМАРКАНД P. X. СУЛЕЙМАНОВ, М. М. ИСХАКОВ, Ш. С. ТАШХОДЖАЕВ Современный Самарканд — один из красивейших горо­ дов Средней Азии. Это город высокоразвитой промыш­ ленности, науки и культуры. Yuklash
111 Самарканд И.Умняков, Ю.Алексеров Самарканд — один из древнейших городов мира. Со­ хранившиеся здесь до наших дней великолепные памят­ ники средневековой архитектуры, соСамарканд — один из древнейших городов мира. Со­ хранившиеся здесь до наших дней великолепные памят­ ники средневековой архитектуры, соСамарканд — один из древнейших городов мира. Со­ хранившиеся здесь до наших дней великолепные памят­ ники средневековой архитектуры, соСамарканд — один из древнейших городов мира. Со­ хранившиеся здесь до наших дней великолепные памят­ ники средневековой архитектуры, соСамарканд — один из древнейших городов мира. Со­ хранившиеся здесь до наших дней великолепные памят­ ники средневековой архитектуры, соСамарканд — один из древнейших городов мира. Со­ хранившиеся здесь до наших дней великолепные памят­ ники средневековой архитектуры Yuklash
112 ТУРКЕСТАН В НАЧАЛЕ XX ВЕКА: К ИСТОРИИ ИСТОКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ Д . А. Алимова В свете исторических свершений, происходящих в на­ стоящее время в независимом Узбекистане, вполне обо­ сновано возрастание общественного интереса к истории Туркестана начала XX столетия. Yuklash
113 Ўрта Осиёлик қирқ олим А.Ирисов. А Носиров Китобчада Ўрта осиёлик астроном. математик. методик ва файласуфлар-Форобий,Беруний,Ибн Сино,Ал Хоразмий, Али Қушчи, ал Фаргоний ва бошқаларнинг- жами 40 олимнинг ҳаети ва ижоди туғрисида қисқача ҳикоя қилинади Yuklash
114 ТУРКИСТОН МУХТОРИЯТИ САИДАКБАР АЪЗАМХЯЖАЕВ Истиклол млллатимнзпинг умрли, асрий орзуси эди. Mycratpui лик учун жадидлар, зиёли цатлам, юртнннг асл кншнлари жон фидо рш ш га ^ам тайёр эднлар. Мухтор, му ставил, демократок давлат куриш xaiiiyja зиё, нур бериш, енгиллнк яраггшп, озодликка епгазшн уларнинг согнпчн. rjtoajj нияти эди. Интнлганлари. курашгаилари ту . Yuklash
115 ТУРКИСТОН т а р и х и 1$. Ражабов, М. Гайдаров XX dcp э$ам поёнига етди. Инсоният милодий х,исобда иккинчи минг йиллик билан хайрлашиб, янги XXI асрга ^адам у иди. Ж а^он цивилизацияси тарихида эндигина якунланган XX аср катта роль уйнади. Yuklash
116 ТУРТ УЛУС ТАРЙХИ МИРЗО УЛУГБЕК А`а, «яхш и от» -yiр цандай шахснинг х,аёти ва фаолиятига бах,о беришда аник, з^амда тугри мезон. Лекин бу шарафга %амма бирдай муяссар булавермас экан. Феодал синф намояндаси, тожу тахт соуиби М ирзо Улугбек (1394— 1449) оламшумул илмий муваффак,иятлари туфайли шундай бахтга эришган улуг шахслардандир. Yuklash
117 Ўрта осиёлик қирқ олим А.Ирисов , А. Насиров , И.Низомиддинов Китобчаба Ўрта осиёлик астроном математика медик ва файласуфлар Фобробий , Беруний . Yuklash
118 НЕКОТОРБ1Е ИСТОЧНИКИ К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БУХАРВ1 И ХИВЬ! С РОССИЕЙ А. Р. МУХАМЕДЖАНОВ, Т. НИГМАТОВ А. Муҳаммадж онов ва Т. Неъмато» ўр т оқларнннг уш бу аеар- ларида X IX асрнинг 20—50-йиллариди Б у х ор о ва Хева хсн ли ги - нинг Россия билан иқтисодий, сиёсий ва қи сман маданий соҳада олиб борган муносабатларига оид қиммат ли мат ериаллар кел- тирилади. М асаланинг м уҳим томони шундака, а вторлар Ўрта Осиёнинг Россияга қўшилишигача бўлган даврда Б ухоро ва Хеванине Рос• сия билан олиб борган муносабатлари х аракпариии ёрити6 бе- радилар. Китобда икки ўртадаги дипло мат ик влчилинлар, Рсс- сиядан Ўрта Осиёга юборилган гео ло ги к вкспедиция, Англия мунофиқ агентларининг Ўрта Осиёдаги қонли излари ҳақида га- пирилиб, Ўрта Осиёнинг Россияга қўш ил иши учун гамин пайдо" бўла бошлаганлиги қайд этилади. Ҳурм ат ли кит обхонлар шу нареани эътиборга оливилари ке- ракки, авторлар Россия билан Хева ва Б ухоро хонликлари ўрта- сидаги 30 — 35 йиллик тарихий муносабат ларни змас, балки шу муносабатлар тарихини ёритишгв асос бўладиган манбаларни ўрганиб, илм ий ходимларнинг диққвтини ана шу манбаларга қара- тадилар. А . М уҳаммаож онов ва Т. Неъматов ўрт оқларнинг бу шсар лари гуманитар фанлар соҳосида ўқиёт ган стувентлар, шлмий ходим лар ва т арих ўқит увчилари у ч у н м ў лж а лла н га н . Yuklash
119 Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи(Қадимги даврдан тоХХ аср бошларигача) А.Р.Муҳаммаджонов Китоб тарихшуносларга, археолог ва ирригаторларгаОлий ва махсус ўрта таълим юртларининг тарих фани ўқитувчи ҳамда талабаларига Yuklash
120 Темур ва темурийлар салтанати Абдулаҳад муҳаммаджонов Кенг китобхонлар оммасига хавола Yuklash
121 Қадимги тошкент А. Муҳаммаджонов Чирчиқ водийсининг серуним ва обод марказий қисмига жайлашган Yuklash
122 Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи Муҳаммаджонов А.Р. Ушбу асар қуйи Зарафшон воҳасида қадим замонлардан то ХХ асргача бўлган суғориш ва суғориш техникасининг ривожланиши ҳамда қадимги воҳада суғорилган ерлар ўрнини аниқлаш тарихига бағишлайди. иш Yuklash
123 Сагдуллаев А. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти 1 қисм. Yuklash
124 Канғ қадимги Тошкент ва тошкентликлар Иванова Маргарита Филатович Чирчиқ водийсининг сернум ва обод марказий қисмига жойлашган Yuklash
125 Фарғона ўлкашунослиги Иванов. Г.П. Жонажон она юртимиз-Ўзбекистонда истиқлолнинг ҳаетбахш шабадаси эсмоқда. Yuklash
126 Фарғона ўлкашунослиги Исломов М. Yuklash
127 Темур ва темурийлар салнанати Муҳаммаджонов А. Yuklash
128 Қадимги Тошкент Муҳаммаджонов А. Ушбу брошюрада археологик маълумотлар асосида ҳозирги Тошкент территориясида шаҳар маданиятининг шаклланиши ва унинг ривожланиш тарихи ҳикоя қилинади. Yuklash
129 Темур ва темурийлар салтанати Абдулаҳад Муҳаммаджонов Кенг китобхонлар оммасига ҳавола этилаетган ушбу рисоладаМовароуннаҳр ва Хуросон ерларида Темур ва Темурийлар салтанатининг жараёнлари Yuklash
130 Қанг- қадимги Тошкент ва тошкентликлар МуҳаммаджоновА. Чирчиқ водийсининг серунум ва обод марказий қисмига жойлашган ҳозирги Тошкент Ўрта Осиёда қад кўтарган қадимий шаҳарлардан бири бўлиб, у икки минг икки юз йиллик тарихга эга. Yuklash
131 Қадимги манбаларда халқимиз ўтмиши Абдулаҳад хўжаев , Комилжон хўжаев Рисолада кам ўрганилган хитой манбалари ва тарихий адабиётлари асосида Yuklash
132 Қадимги манбаларда халқимиз ўтмиши Хўжаев А. Рисолада кам зрганилган хитой манбалари ва тарихий даврдаги туркий халқларнинг таркибида кирган қабилалар ва улрнинг номлари, яшаган жойлари ҳақида сўз юритилади. Yuklash
133 ХVI-{I{ Асрларда фарғонада ер-сув масалаларига доир А. Жувонмардиев Архив материаллари асосида яратилган мазкур асарда Фарғона Yuklash
134 Темур ва темурийлар салтанати Абдулаҳад Муҳаммаджонов Амир Темур бошчилигида ягона туг остида марказлашган кучли ва мустақил феодал давлат ташкил топди. Yuklash
135 МАНБАШУНОСДИК АБДУМАЖИД МАДРАИМОВ ГАВ^АР ФУЗАИЛОВА Узбекистан истиклоли (1991) юртимизда ижгимоий фикр эркинлиги учун кенг имкониятлар яратди. Биз бой ва кадимий тарихимизни цайта- дан кашф этиш имконига эга булдик. Республикамиз Президенти И. А.Ка- римов туБри таъкидлаганидек,- “У зликни англаш тарихни билишдан бош- ланади. Исботталаб булмаган ушбу хаКИКат Давлат сиёсати даражасига к^тарилиши зарур”1. Yuklash
136 Марғиноний ва унинг издошлари Жўзжоний А.Ш. Мовароуннаҳр маънавий меросга бой, жаҳон фани ва маданиятида ўчмас из қолдирган алломалар юртидир. Ушбу рисолада мусулмон ҳуқуқшунослигининг асосчиси Бурҳониддин Марғинонийнинг "Ҳидоя" асари ва унга шарҳлар ёзган издошлари ҳақида маълумотлар берилган. Yuklash
137 Улугбек академияси А. Абдурахмонов Ушбу рисола буюк олим ва давлат арбоби Мирзо Улуғбекнинг 600 йиллик тўйига бағишланади Yuklash
138 МАТЛАИ САЪДАЙН ва МАЖМАИ БАҲРАЙН Абдураззоқ Самарқандий Ушбу китоб — Абдураззоқ Самарқандийнинг «Матлаи саъдайн ва мажмаи бах,- райн» («Икки саодатли юлдузнинг чиқиш ва икки денгизнинг қўшилиш жойи») номли асари темурийлар даврига оид энг муҳим манбалардан биридир. Унинг ўзбек тили- га таржима қилиниб нашр этилаётган қисмида Амир Темур вафотидан то Ҳусайн Бойқаро ҳукмронлиги бошларигача бўлган даврдаги (1405— 1470) темурийлар дав- лати ҳудуди, айниқса, Хуросон ва Мовароуннаҳрда рўй берган асосий тарихий во- қеалар солнома тарзида йилма-йил баён қилинган. Абдураззоқ Самарқандий ўша даврдаги маданий ҳаёт ҳамда темурий ҳукмдор ва маликаларнинг бунёдкорлик фа- олиятини тасвирлашга катта аҳамият берган. Шунингдек, темурийлар давлатининг Хитой, Ҳиндистон ва бошқа мамлакатлар билан дипломатик алоқаларини тасвир- лашга ҳам кенг ўрин ажратилган. Бу асар нашри ўтмиш маънавий меросимиз мух- лислари эътиборини қозониб, XV асрдаги М арказий Осиё тарихи Ўзбекистонда янада чуқурроқ ва кенгроқ тадқиқ қилинишига катта ёрдам беради, деб умид қила- миз. Yuklash
139 Қадимги Тошкент. Тариҳий ва археологик лавҳалар А. Муҳаммаджонов Рисола кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган Yuklash
140 Muhammad alayhissalom hayotlaridan O’N QISSA ABDUTTAVVOB YUSUF Bu kitob o‘zi haqida sizlarga so‘zlab beradi Men kitobman va bundan juda xursandman. Va mavjud narsalardan, eng muhimi, qimmatbaho narsalardan bo‘lganim uchun gururlanaman. Mening varaqlarim mol-dunyo va pul varaqlaridan mo‘‘tabar, qadrli. Buning sababi shuki, Alloh taolo insonlarni hidoyatga boshlamoqchi bo‘lganida ularga kitob nozil qildi... Muqaddas kitobni... Tavrot ham kitob, Injil ham kitob va Qur’oni karim ham-Kitob. Yuklash
141 Марғиноний ва унинг издошлари Жўзжоний А.Ш. Ушбу рисолада мусулмон ҳуқуқшунослигининг асосчиси Бурҳониддин Марғиноний "Ҳидоя" асари ва унга шарҳлар ёзган издошлари ҳақида маълумотлар берилган. Yuklash
142 Улуғбек академияси а. Абдураҳмонов Ушбу рисола буюк олим ва давлат арбоби Мирзо Улуғбекнинг 600 йиллик тўйига бағишланади Yuklash
143 Буюк ипак йўли Аблат Хўжаев Yuklash
144 БУХОРО ТАРИХИ Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар ан-Наршахий ўлингиздаги «Бухоро тарихини Ўрта Осиёнинг ерли халлари томонидан ачонлардир ёзилиб, энди ўтмиш асрлар саифаларини ёритиш учун хизмат илиб келаётган нодир ёзма ёдгорликларнинг энг адимийларидан биридир дейилса, хато илинмаган бўлади. Yuklash
145 Улуғбек академияси А. Абдураҳмонов Yuklash
146 Китоб латоиф ал- маориф Абу Мансур ас-Саолибий Yuklash
147 Бируни Абу рейхан Yuklash
148 Бируни Абу Рейхан Yuklash
149 Самария Абу Тохирхожа Самаркандий Yuklash
150 XVI-XIX асрларда Фарғона ер-сув масасаларига доир Жувонмардиев А. Yuklash
151 БУХОРО ТАРИХИ Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар ан-Наршахий ўлингиздаги «Бухоро тарихини Ўрта Осиёнинг ерли халлари томонидан ачонлардир ёзилиб, энди ўтмиш асрлар саифаларини ёритиш учун хизмат илиб келаётган нодир ёзма ёдгорликларнинг энг адимийларидан биридир дейилса, хато илинмаган бўлади. Yuklash
152 ШАЖАРАЙИ ТАРОКИМА Абулғозий Баҳодирхон XVII асрда Туркистон Хива хонлиги, Бухоро хонлиги, Қўқон хонлиги, Улуғ жуз, Ўрта жуз, Кичик жуз ҳамда Қашқария (Шарқий Туркистон) хонликларига бўлиниб кетган эди. Yuklash
153 Шажарайи турк Абулғозий Yuklash
154 Матлаи Саъдайн ва Мажмаи баҳрайн 2 жилд биринчи қисм 1405-1429 йиллар воқеалари Абдураззоқ Самарқандий Ушбу китоб Абдураззоқ Самарқандийнинг " Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн" номли асари темурийлар даврига оид энг муҳим манбалардан биридир. Yuklash
155 Ўзбек халқнинг қадимий эътиқод ва маросимлари Адҳамжон Аширов Yuklash
156 XVI-XIX асрларда Фарғона ер-сув масасаларига доир Жувонмардиев А. Yuklash
157 Манбашунослик Мадраимов А. Ушбу дарслик Узбекистоннинг ^адимги, урта аср ва янги тарихини Урганишга мУлжалланган булиб, унда юнон, лотин, хитой, араб, форс ва узбек тилларида ёзилган ва бизгача етиб келган цУлёзма манбалар, манбашунослик фанининг энг му^им масалалари ва долзарб муаммолари туррисида маълумотлар келтирилган. Yuklash
158 Манбашунослик Мадраимов А. У шбу даре лик Узбекистоннинг ^адимги, у рта аср ва янги тарихини Урганишга мУлжалланган булиб, унда юнон, лотин, хитой, араб, форс ва узбек тилларида ёзилган ва бизгача етиб келган цУлёзма манбалар, манбашунослик фанининг энг му^им масалалари ва долзарб муаммолари туррисида маълумотлар келтирилган. Yuklash
159 Улуғбек академияси Абдураҳмонов Ушбу рисола буюк олим ва давлат арбоби Мирзо Улуғбекнинг 600 йиллик тўйига бағишланади. Yuklash
160 Энг қадимий шаҳар Аҳмадали асақаров Yuklash
161 Кремль салтанати Авторхонов А. А.Авторхонов ушбу рисолада собиқ слвет ҳокимиятининг 70 йиллик "фаолияти" айрим кираларга холис баҳо бермоқчи бўлди. Yuklash
162 Широқ Алишер Садулла Yuklash
163 Амир темур ва темурийлар даврида маданият ва санъат Мамажон Раҳимонов Yuklash
164 Кремль салтанати Авторхонов А. Авторхов А. ушбу рисолада собиқ совет ҳокимиятининг 70 йиллик " фаолияти айрим қирраларга холис баҳо бермоқчи бўлди." Yuklash
165 Гўри амир мақбараси Амриддин бердимуродов Yuklash
166 Буюк ипак йўли: муносабатлар ва тақдирлар Аблат Хўжаев Асар олимлар, Буюк ипак йўли ва ундаги алоқалар билан шуғулланувчи мутахассислар давлат ходимлари, ўқитувчилар..... Yuklash
167 Матлаи Саъдайн ва Мажмаи Баҳрайн Самарқандий А. Ушбу китоб - Абдураззоқ Самарқандий "Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн" номли асари темурийлар даврига оид энг муҳим манбалардан биридир. Yuklash
168 Абу Али ИНб Сино ҳаёти ва ижодий мероси Ирисов А. Ушбу китоб зртаосиёлик буюк энциклопедист олим ва файласуф Абу Али ибн Сино ҳаёти ва ижодига бағишланган. Yuklash
169 Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда А. Сагдуллаев Yuklash
170 Абу ало Ал-Мааррий Ирисов А. Китоб ажойиб мутафаккир Абу Ало -ал-Мааррийнинг ҳаёти ва фаолияти, динга ва диний хурофортларга қарши актив курашганлиги ҳақида. Yuklash
171 Тарихи жахоннамойи Аваз муҳаммад Аттор Ҳўқандий Yuklash
172 Қадимги Фарғона тарихидан (Хитой манбаларида Фарғона илк маълумотлар) Абдухолиқ Абдурасул ўғли Мазкур китоб хитой манбаларида қайд этилган 2100 йил илгари Фарғона-Хитой муносабатларига бағишланган.а Yuklash
173 Қадимги Фарғона тарихидан (Хитой манбаларида Фарғона илк маълумотлар) Абдухолиқ Абдурасул ўғли Мазкур китоб хитой манбаларида қайд этилган 2100 йил илгари Фарғона-Хитой муносабатларига бағишланган.а Yuklash
174 Алломалар олами А.Ўролов, И.Сувонқулов Yuklash
175 Ўзбек аёллари тарих саҳнасида Азамат Зиё Yuklash
176 Абу Райҳон Беруний Абу Али Ибн Сино Азиз Қаюмов Yuklash
177 Буюк ипак йўли: муносабатлар ва тақдирлар Хўжаев А. Ушбу китоб хитой манбалари ва адабётлари асосида ёзилган бўлиб,бунда муаллифнинг Хитой Халқ Респбуликасига қилган сафарлари, жумладан 1996-1999 йилларида Пекинда ўтган узоқ муддатли хизмат сафари давомида, 2000 йилдаги Буюк ипак йўлининг ўтмиши ва ҳозирги ахволини ўрганишга бағишланган илмий экспедиция сафари вақтида тўпланган маълумотлар баён этилган.ф Yuklash
178 Хоразм таомлари Бахтиер дўстжонов Yuklash
179 Ўзбекистон тарихи манбалари Бўрибой ахмедов Yuklash
180 Ўзбекистонинг атолқли тарихшунос олимлари Бўрибой Аҳмедов Yuklash
181 Тарихдан сабоқлар Бўрибой Аҳмедов Yuklash
182 ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ ВОСТОКА XXXII,4 Р. В. ВЯТКИНА Четвертый том «Исторических записою» Сыма Цяня, зна- менитого китайского историка, содержит главы 23—30, так на- зываемые «Трактаты» («Шу»), В этой части памятника опи- сываются различные стороны духовной и материальной .куль- туры китайского народа, обряды, музыка, календарь, иррига- ционное строительство и система хозяйства. В комментарии приводятся параллельные места из других памятников, оценка достижений древнекитайской науки с точки зрения современ- ной научной мысли. Yuklash
183 Давлат муассасалари тарихи Н.А.Абдурахимова Yuklash
184 Фарғона тарихига оид маълумотлар Хўжаев А. Мазкур асарда милодан аввалги II -милодий XII асрлар оралигида ёзилган сулолалар тарихи, айрим мавзуларга бағигшланган тарихий асарлар ва сафарномалар каби хитой манбалардаги қадимий Фарғона тарихига оид асосий маълумотларнинг ўзбек тилидаги илмий таржимаси ва бир қатор этнонимларга батафсил ёзилган шарҳлар келтирилган. Yuklash
185 The History of the Incas john howland rowe So that Your Majesty might be informed, with little effort and much interest, and so that others of differing opinion might be disabused [of their ideas], I was ordered by the viceroy Don Francisco de Toledo, whom I follow and serve in this general inspection, to take charge of this business and to write the history of the lives of the twelve Incas of this land and of the origin of its natives until their end. Yuklash
186 Памятники письменности востока Л.П. Смирновой Yuklash
187 Бухоро тарихи Абу Бакр Наршахий Маэкур асарда милоддан аввалгн 1!-милодий XII асрлар аралигида ёэилган сулолалар тарихи, айрим мавэуларга багишланган тарихнй асарлар ва сафарномалар каби хитой манбаларидаги кадимий Фаргона тарихига оид асосий маълумотларнинг ўэбек тилидаги илмий таржимасн ва бир катор топоним хамда этнонимларга батафсил ёзилган шархдар келтирилганМаэкур асарда милоддан аввалгн 1!-милодий XII асрлар аралигида ёэилган сулолалар тарихи, айрим мавэуларга багишланган тарихнй асарлар ва сафарномалар каби хитой манбаларидаги кадимий Фаргона тарихига оид асосий маълумотларнинг ўэбек тилидаги илмий таржимасн ва бир катор топоним хамда этнонимларга батафсил ёзилган шархдар келтирилган Yuklash
188 Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси давлатчилик ва хукук тарихидан лавхалар Э.В.Ртвеладзе Yuklash
189 O`ZBEKISTONNING TARIXIY 0 ‘TMISHI E. V. RTVELADZE Ushbu kitobda O`zbekistonning qadimgi davrlardan to XIX asr o`rtalarigacha bo`lgan tarixiy o`tmishi yorqin va mazmunli shaklda bayon qilingan. Kitob, birinchi navbatda keng o`quvchilar ommasiga - o`z Vatanining tarixiy o`tmishi bilan qiziqadigan barcha-barchaga mo`ljallangan. Yuklash
190 Этнический атлас узбекистана Алишер Ильхамов Yuklash
191 Древние тюрки в сибири и центральной азии Гаднльбар Файзрахманов Yuklash
192 Кадимги хоразм мудофаа иншоотлари Ғайратдин Ходжаниязов Ўрта Осиё жаҳон цивилизациясининг энг қадимги марказлари- дан бири. Бу ҳудуд халқи томонидан бой ва ўзига хос маданият яратилган. Yuklash
193 Россия империяси марказий осиёда Ф.А. Фҳмаджонов Yuklash
194 Шарқ жавоҳирлари Ғуломхон Ғафуров Yuklash
195 Абдулланома Хофиз Таниш Ал Бухорий Yuklash
196 Ажоиб ал-макдур фи тарихи таймур Ибн арабшоҳ Yuklash
197 Ажоиб ал-макдур фи тарихи таймур Ибн арабшоҳ Yuklash
198 Мадаминбек Иброҳим карим Yuklash
199 Амир темурнинг ўрта осиё тарихида тутган ўрни ва роли Иброҳим муминов Yuklash
200 Хоразмлик буюк энциклопедист олим Иброҳим муминов Yuklash
201 ―XIX asrning ikkinchi yarmi-XX asr boshi Turkiston tarixchi olimlarining ilmiy merosi‖ FANIDAN O‘QUV-USLUBIY MAJMUA MODULI FANIDAN O‘QUV-USLUBIY MAJMUA MODULI Yuklash
202 Китоб Латоиф ал-Маориф Абу Мансур ас-Саолибий Ушбу китоб Шарқ хақларининг Х аср охиригача бўлган маданияти, тарихи, этнографияси ва адабиётга оид муҳим маълумотлар берилган. Yuklash
203 Татиммат ал-Йатима Абу мансур Абдулмалик ибн Муҳаммад Ас-Саолибий Бу ктобда Х аср охири ва ХI аср биринчи ярмида Хуросон ва Мовароуннаҳрда яшаб ижод этган ва хозирчага адабиётимизда деярли бўлмаган 104 арабийнавис шоир ҳақида айрим маълумотлар келтирилган. Yuklash
204 Татиммат ал-Йатима Абу мансур Абдулмалик ибн Муҳаммад Ас-Саолибий Бу китобда Х аср охири ва ХI аср биринчи ярмида Хуросон ва Мовароуннаҳрда яшаб ижод этган ва хозирчага адабиётимизда деярли бўлмаган 104 арабийнавис шоир ҳақида айрим маълумотлар келтирилган. Yuklash
205 Танланган асарлар т.1. Абу Райхон Беруний Китоб буюк ўзбек энциклопедист олими Абу Райҳон Беруний асарининг араб тилидан ўзбек тилига таржимаси бўлиб, унда турли халқларда вақтни ўлчаш усуллари баёни ва таҳлили берилган. Yuklash
206 Танланган асарлар т.2. Абу Райхон Беруний Yuklash
207 Самария Абу Тоҳирхожа Самарқандий "Самария" ўн бир боб бўлиб, муқаддима ва хотимадан иборат бўлиб, Самарқанднинг бунёд этилиши тарихи, шаҳарнинг "Самарқанд деб аталиши сабаблари, жуғрофий ҳолати, об-ҳавоси ва сақланиб қолган осори атиқалариБ масжид ва мадрасалар, кўшклар ва мазорлар ҳақида маълумот беради. " Yuklash
208 Шажарайи тарокима Абулғозий Баҳодирхон XVII асрда яшаган Хива хони А.Баҳодирхоннинг ушбу асари туркий халқларнинг келиб чиқиши ва уларнинг тарихидан таркиб топиши ҳақида қимматли маълумотлар берадиган ноёб ёдгорликдир. Yuklash
209 Шажарайи турк Абулғозий "Шажариайи турк" тарихнинг турли масалалрига (ижтимоий-сиёсий, иқтисодий-этник ва х.қ.) оид эътиборига молик махлумотларга бой асардир. Yuklash
210 Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари Аширов А. Китобда Ўрта Осиё ҳудадида ислом дини кириб келгунга қадар бўлган даврдаги диний эътиқодлар тарихи, эволюцияси ва уларнинг анъанавий жамиятдаги излари борасида мулоҳазалар билдирилган. Yuklash
211 Тасаввуф ва унинг намояндалари Абдуллаев А. Ушбу китобда адабиёт, маданият ва фалсафа тарихида шаклланган ва машҳур руҳоният жараёнларидан бўлган тасаввуф таълимотининг мазмун ва моҳияти, ғоявий йўналиши ва урфоний хусусияти баён этилади. Yuklash
212 Ксеркс антидэвовская надпись Г.Персеполь Yuklash
213 Қадимги турклар Л.Н. Гумилев Yuklash
214 Бўлинганни бўри ер Аҳмад Зақий Валидий Тўғон Тркистон халқининг миллий мустақиллик учун кураши тарихидан хотиралар Yuklash
215 Унутилган подшоликдан хатлар Қ.Содиқов Yuklash
216 Т А Р И Х И Т У Р К И С Т О Н МИРЗО ОЛИМ МАХДУМ ҲОЖИ Азиз китобхонлар, тарихчи мутахассислар ва ўтмиш билан қизиқ- қанлар диқ^атига ҳавола этилаётган ушбу асарнинг кўп кисми Қў^он хонлиги, кисман эса Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги тарихига ба­ гишланган. Yuklash
217 Энг қадимий шаҳар Асқаров А. Ушбу рисолада Ўзбекистон ҳудудида архологик манбалар асосида биринчи бор ўрганилган энг қадимий шаҳар- Жаркўтон ҳақида боради. Yuklash
218 Тўрт улус тарихи МИРЗО УЛУГБЕК Yuklash
219 SHAJARAYI XORAZMSHOHIY Muhammad Yusuf BAYONIY Yuklash
220 Ибн баттута ва унинг ўрта осиёга саёҳати Неъматулло Иброҳимов Yuklash
221 Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи Асқаров А. Ушбу ўқув қўлланма ўзбек халқининг келиб чиқиши, яъни унинг ўзоқ давомэтган этногенези ва этник тарихи ҳақида. Yuklash
222 Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи Асқаров А. Ушбу ўқув қўлланма ўзбек халқининг келиб чиқиши, яъни унинг ўзоқ давомэтган этногенези ва этник тарихи ҳақида. Yuklash
223 Кармана- қадимий диёр Ҳотамов А. Ушбу рисолада жонажон ўлкамизнинг қадимий ва гўзал гўшаларидан бўлган Кармана, унинг ўтмиши ва бугунги, муқаддас қадамжолари, бошқ диққатга сазовор атиқалари, бу шаҳарда яшаб ўтган олим ва фозил кишилар ҳақида фикр юритилган Yuklash
224 Академик Аҳмадали Асқаровнинг илмий, ижодий ва педагогик фаолити Асқаров А. Yuklash
225 Зафарнома Низомиддин шомий Yuklash
226 Академик Яҳё Ғуломов замондошлари ва шигирдлари хотирасида Ғуломов Я. Yuklash
227 ЎРТА ОСИЁ ЖОЙ НОМЛАРИ ТАРИХИДАН Ҳ. ҲАСАНОЗ Yuklash
228 « ROSSIYA VA O‘RTA OSIYO XONLIKLARI O‘RTASIDA SAVDO-DIPLOMATIK ALOQALAR » fanidan O‘QUV - USLUBIY MAJMUA O‘QUV - USLUBIY MAJMUA Yuklash
229 Маҳмуд Замахшарий Рустамов А. Yuklash
230 Ўзбекистон тарихи (IV асардан XVI аср бошларигача) А.Р.Муҳаммаджонов Yuklash
231 Қўрбоши Мадаминбек Ибодинов А. Yuklash
232 Қадимги ўрта осиё тарихи А.Сагдуллаев Yuklash
233 Қадимги туркистон Қозоқбой Махмудов Yuklash
234 Хоразмда тарихнавислик (XVII-XIX ва XX аср бошлари) Қувомиддин муниров Yuklash
235 Туркистон қайғуси Алихонтўра Соғуний Муаллиф бу асарида халқимиз қандай қилиб босқинчиларга қарам бўли қолгани ва динни, Ватанни, миллатни асраш кераклиги, мустақилликни қўлга коритиш учун нималар қилмоқ зарур эканлиги тўғрисида мукаммал баён этади.и Yuklash
236 Бухоро халқининг ҳасрати тарихи Амир Саййид Олимхон Yuklash
237 Самарқандга - Амир Темур саройига саёҳат кундалиги(1403-1406 йиллар)) Руи Гонсалес де Клавихо Yuklash
238 Амир Темур - фахримиз, ғуруримиз Амир Темур Yuklash
239 Самарқанд тарихи икки томлик И.М. Мўминов Yuklash
240 Амир Темур жаҳон тарихида Амир Темур Yuklash
241 Сийрат ас-султон Жалол ад -Дин Мангубурни Шиҳобиддин Муҳаммад ан-Насавий Yuklash
242 Амир Темур сабоқлари Амир Темур Yuklash
243 Амир Темур сабоқлари 2 китоб Амир Темур Yuklash
244 Самарқанд тарихи И.М. Мўминов Yuklash
245 Амир Темур Аждодлари Шафариддин Али Яздий Yuklash
246 Амир Темур сабоқлари 3 китоб Амир Темур Yuklash
247 Амир Темур ва темурийлар даврида маданият ва санъат Амир Темур Yuklash
248 Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида Амир Темур Yuklash
249 Зафар йўли Амир Темур Курагон Yuklash
250 Динимиз фидойилари Усмонхўжаев Амирсаидхон Yuklash
251 Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда Сагдуллаев А. Yuklash
252 Жонон менинг жонимда Аннемарие Шиммел Yuklash
253 Зафарнома Шафариддин Али Яздий Yuklash
254 O‘QUV - USLUBIY MAJMUA O‘QUV - USLUBIY MAJMUA Yuklash
255 Улуғбек (Ҳаёти ва фаолияти) Аҳмедов А. Yuklash
256 Улуғбек Муҳаммад Тарағай Аҳмедов А. Yuklash
257 Улуғбек Муҳаммад Тарағай (1394-1449) Аҳмад Ашраф Yuklash
258 Тошкент Муҳаммад Солих тавсифида Ўринбоев А. Yuklash
259 Навоий замондошлари мактубларида Ўринбоев А. Yuklash
260 Тарихи жаҳоннамойи Аваз Муҳаммад Аттор Ҳўқандий Yuklash
261 Алломалар олами Ўролов А. Yuklash
262 Ўзбек аёллари тарих саҳнасида Азамат Зиё Ушбу рисола бир қатор тарихий шахслар - Томир хотун, Қабаж хотун, Сароймулкхоним, гавҳаршодбегимларнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида ҳикоя қилинади. Yuklash
263 Ўзбек давлатчилиги тарихи Азамат Зиё Yuklash
264 Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари Отахўжаев А. Монография Марказий Осиё минтақасинин илк ўрта асрлар даври кечган (V-VIII аср биринчи ярмида ) кечган тарихий воқеликни турк-суғд муносабатлари доирасида очиб беришга бағишданган. Yuklash
265 Абу Райҳон Беруний. Абу Али ибн Сино Қаюмов Азиз Yuklash
266 Аҳмад Фарғоний Қаюмов Азиз Yuklash
267 Академик Аҳмадали Асқаров Қаюмов Азиз Yuklash
268 Давлашоҳ Самарқандий Аҳмедов Б. Yuklash
269 Қадимги Фарғонанинг илк ўрта асрлар даври маданияти Матбобев Б.Х. Yuklash
270 Амир Темур дарслари Аҳмедов Б. Yuklash
271 Амир Темур ҳақида ҳикоялар Аҳмедов Б. Yuklash
272 Амир Темур ёд этиб Аҳмедов Б. Yuklash
273 Ўзбекистон тарихи манбалари Аҳмедов Б. Китобда қадимги Эрон, Юнон, Рим, Хитой, араб, форс ва қадимги ҳамда ўрта аср туркий дилларида ёзилган ва бизнинг замонимизгача етиб келган қўлёзма манбалар таҳлил қилинади. Yuklash
274 Ўзбекистоннининг атоқли тарихшунос олимлари (биобиблиографик маълумотнома) Аҳмедов Б. Yuklash
275 Соҳибқирон Темур Аҳмедов Б. Yuklash
276 Тарихдан сабоқлар Аҳмедов Б. Yuklash
277 Улуғбек Аҳмедов Б. Yuklash
278 Улуғбек Аҳмедов Б. Yuklash
279 Бухоро. Қисқача справочник Ашуров Я. Yuklash
280 Бухоро. Қисқача справочник Ашуров Я. Yuklash
281 Маҳмудхўжа Беҳбудий ва унинг тарихий тафаккури Алимова Д.А. Yuklash
282 Firdavsmonand shahar Bobojonov D. Yuklash
283 Тошкент тарихи (қадим даврлардан бугунги кунгача) Алимова Д.А. Yuklash
284 Туркистон миллий озодлик ҳаракати Зиёева Доно Yuklash
285 Қдимги Ўзбекистон цивилизацияси:давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар Ртвеладзе Э.В. Китоб цивилизация ҳодисаси сифатида қадимги Ўзбекистон давлатчилиги ва ҳуқуқи тарихига бағишланган. Yuklash
286 Урхун алифбоси қандай тузилган? Умаров Эргаш Yuklash
287 Фарғона ўлкашунослиги Исломов М. Yuklash
288 Tarix 1 qism. Qadimgi davr Sultonov F. Yuklash
289 O`zbekiston hukmdorlari Sultonov F. Yuklash
290 O`rta asrlar tarixi Sultonov F. Yuklash
291 Tarixiy sanalar 2 qism Sultonov F. Yuklash
292 Шарқ ва ғарб Сулаймонова Ф. Yuklash
293 Дукчи эшон воқеаси Фозилбек Отабек ўғли Yuklash
294 Тожикистон халқ фожиаси ва дард-алами Ҳайдаров Ф. Yuklash
295 Тун ябғу-хокон Бобоёров Ғ. Yuklash
296 Тасаввуф алломалари Ҳомидий Ҳ. Yuklash
297 Аҳмад Яссавий Ҳаққул Иброҳим Yuklash
298 Самария Абу Тохирхожа Самарқандий Самарқанд ва унинг кўҳна тарихи ҳақида айрим. алоҳи асарлар ёзилганлиги маълум. Yuklash
299 Тасаввуф ва шеърият Ҳаққул Иброҳим Yuklash
300 Ғиждувоний илм аҳллари хотирасида Хасаний М. Yuklash
301 Ғиждувоний ҳақидаги рисола ва мақолалар Ҳасаний М. Yuklash
302 Самария Абу Тохирхожа Самандарий Самарқанд ва унинг кўҳна тариҳи ҳақида айрим. алоҳида асарлар ёзилганлиги маълум. Yuklash
303 Тасаввуф сирлари 1. қ. Муҳаммад нурулоҳ Сайдо ал-Жазарий Yuklash
304 Тасаввуф Комилов Нажмиддин Yuklash
305 Хожа Аҳмад Яссавий Насафий Yuklash
306 Тасаввуф тарихи Турар Усмон Yuklash
307 Ўзбекистон тарихи Бобобеков Х. Yuklash
308 Ўзбекистон тартхи Бобобеков Х. Yuklash
309 Тасаввуф Усмонов Иброҳим Yuklash
310 Амир Темур- фахримиз . ғуруримиз. Амир Темур таваллудининг 660 йиллиги муносабати билан бўлиб ўтган анжуман ва тантаналарда Ислом Каримовнинг сўзлаган нутқлари ўрин олган Yuklash
311 Амир Темур жаҳон тарихида. Тош -1996 Хаёлот сари етаклайдиган номлар орасида тасаввуримизни ром этадиган бир ном бор. у ҳам бўлса Самарқанддир. Yuklash
312 Амир Темур жаҳон тарихида. Тош -1996 Хаёлот сари етаклайдиган номлар орасида тасаввуримизни ром этадиган бир ном бор. у ҳам бўлса Самарқанддир. Yuklash
313 Амир Темур сабоқлари Халқаро Амир Темур сабоқлари Yuklash
314 Амир темур сабоқлари 2 қисм Халқаро Амир Темур хайрия жамғармаси Амир Темур ва Темурийлар даври яратиб кетган илмий. маданий ва маърифий мерос жуда каттадир. Yuklash
315 Амир Темур сабоқлари 3 қисм Тошкент- 2001 Мазкур тўпламга 1999 йил 23 декабрда ўтган "Амир Темур ва унинг марказлашган давлат тузиш йўлидаги буюк хизматлари" мавзусидаги илмий-амалий анжуманида ўқилган маърузалар киритилди. Yuklash
316 МАТЛАИ САЪДАЙН ва МАЖМАИ БАҲРАЙН Абдураззоқ Самарқандий Истиқлол йилларида Амир Темур ва темурийлар даврига оид манбаларни ўзбек тилида нашр этиш ишларига катта эътибор бе- рилмокда. Чунончи, бир қатор тарихий манбалар араб ва форс тилларидан таржима қилиниб нашр этилдики, уларнинг аксария- ти соҳибқирон Амир Темур даври воқеаларини қамраб олган1`. Yuklash
317 Амир Темур ва Темурийлар даврида маданият ва санъат. Тошкент-1998 Бу тўпламда Амир Темур ва темурийлар даври маданиятини ўрганиш борасида ўзига хос ҳисса бўлиб . азиз китобхонлар эътиборини қозонади. Yuklash
318 БУХОРО ТАРИХИ Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар ан-Наршахий Қўлингиздаги «Бухоро тарихини Ўрта Осиёнинг ерли халқлари томонидан қачонлардир ёзилиб, энди ўтмиш асрлар саҳифаларини ёритиш учун хизмат қилиб келаётган нодир ёзма ёдгорликларнинг энг қадимийларидан биридир дейилса, хато қилинмаган бўлади. Yuklash
319 Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида Тошкент- 1996 Амир Темур ва унинг набираси Мирзо Улуғбекнинг ҳаёти ва ижтимоий- сиёсий фаолиятининг айрим муҳим тарафларини кўрсатиб бериш масаласига бағишланган Yuklash
320 Зафар йўли. Ўз аҳвол ва атвори. юруш ва қунуши. мусолиҳа ва муҳориба воқиъотини туркий луғот бирлон ёзғон китоби. Амир Темур Курагон Ушбу китоб . буюк давлат арбоби.бетакрор саркарда Амир Темурнинг ўзи ёзган ҳеётномасидир. Yuklash
321 Гўри Амир мақбараси Амриддин Бердимуродов 1941 йилнинг июнь ойида Ҳукумат экспедицияси томонидан Самарқанддаги Гўри Амир мақбарасида дафн этилган соҳибқирон Амир Темур. Мироншоҳ. Шоҳрух .Мирзо Улуғбек . Муҳаммад Султон ва Бибихоним Мақбарасидаги Бибихонимнинг даҳмалари очилган эди. Yuklash
322 Улуғбек ( Ҳаёти ва фаолияти).(1394-1449) А. Аҳмедов Улуғбек яшаб ижод этган давр- 14 аср охири ва 15 аср биринчи ярми- на фақат Мовароуннаҳр. балки дунё тарихидаги муҳим бир палла эди. Yuklash
323 АМИР ТЕМУРНИНГ ТУРКИЙ ЁРЛИҒИ Б. Маннонов, Г.Остонова, Ш.Камолиддин Ўэбекистон ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарҳшунослик институтининг қўлёэмалар хаэинасида Амир Темур деяонига мансуб муҳим бир хужжат сақланади1 Yuklash
324 Улуғбек Муҳаммад Тарағай Ашраф Аҳмедов Рисола буюк ўзбек олими ва давлат арбоби Муҳаммад Тарағай -Улуғбекнинг ҳаёти ва фаолиятига бағишланган бўлиб , унда Улуғбек туғилиб ўсган давр, унинг давлат арбоби ва олим бўлиб , етишишига таъсир қилган омиллар, илмий ижодининг ўзига хос жиҳатлари ёритилган. Yuklash
325 Улуғбек Муҳаммад Тарағай ( 1394-1449) А. Аҳмад Yuklash
326 Алломалар олами А.Ўролов Замонамиз Маданий тараққиётининг ҳозирги палласида ҳалқимизнинг шз ўтмишига .тарихини чуқур ўрганишга бўлган қизиқиши ошиб бормоқда. Yuklash
327 МАЖОЛИС УН-НАФОИС Алишер НАВОИЙ Юз ҳамд ангаким ясаб жаҳон бўстони, Айлаб юзу зулфидин гулу райҳони. Қилди ясағоч бу боғи руҳафзони Назм аҳлин анинг булбули ҳуш илҳони Yuklash
328 Давлатшоҳ Самарқандий Б. Ахмедов Давлатшоҳ Самарқандий улуғ Навойининг , замондошларидан бўлиб , етуколимдир. Yuklash
329 Амир Темур дарслари Б.Аҳмедов Ушбу китоб умумтаълим мактаблари ва махсус тарих мактаблари ўқитувчилари учун қўлланма сифатидатайёрланган. Yuklash
330 Амир Темур хақида ҳикоялар Б.Аҳмедов Буюк бобомиз Амир Темурнинг ҳаёти.айниқса давлатчилик сиёсати ва саркардалик. Yuklash
331 Ўзбекистон тарихи манбалари ( қадимги замон ва ўрта асрлар). Б.Аҳмедов Китобда қадимги Эрон, Юнон, Рим, Хитой, Араб, Форс ва қадимги ҳамда ўрта аср туркий тилларида ёзилган ва бизнинг замонамизгача етиб келган қулёзма манбалар таҳлил қилинади. Yuklash
332 Соҳибқирон Темур Б Аҳмедов Темур ҳам ўз даврида, ўзидан аввал ва кейин ўтган подшоҳларга ўхшаб урушлар ҳам олиб борган. Yuklash
333 Тарихдан сабоқлар Б. Аҳмедов Кичик-кичик лавҳалардан тузилган ушбу китоб. Yuklash
334 Улуғбек Б. Аҳмедов Китоб бундан қарийиб 300 йил муққадам-1690й Гданьск шаҳ.босмадан чиққан. Yuklash
335 Улуғбек Б. Аҳмедов Yuklash
336 Маҳмудхўжа Беҳбудий ва унинг тарихий тафаккури Д.А.Алимова Рисола Туркистонда жадидчилик харакати сарчашмасида турган, 1917 й келиб мамлакат миллий мустақиллиги учун сиёсий харакат раҳбарига айланган , адабиётшунос,Муаррих,маданият арбоби20 аср. буюк тараққийпарвари Махмудхўжа Беҳбудийга бағишланган. Yuklash
337 UZBEKISTON TARIXI A.SADULLAEV Yuklash
338 Унутилган подшоликдан хатлар М.Исҳоқов Рисолада қатор суғдча матнларнинг ўзбекча таржимаси ва тарихий-филологик изоҳлари ҳам ўрин олган Yuklash
339 ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ МУРОДЖОН АМИНОВ Yuklash
340 Ўрта Осиё меъморчилиги тарихи Аҳмедов Мухаммад Қосимович Бунинг асосий сабаби замонавий меъморчилигимиз ўзининг теран томирларидан ажратилган ҳолда ривожланаетганлигидир. Yuklash
341 Самарқанд тарихи ( қадимги замондан бугунги кунгача). Д.А.Алимов Шарқ халқлари давлатчилиги ва тамаддуни тарихида, улар тараққиётининг барча босқичларида жамият иқтисодий ва сиёсий хаётининг марказлари хисобланмиш шаҳарлар муҳим аҳамиятга эга бўлган. Yuklash
342 ҚАДИМГИ МАНБАЛАРДАН ХАЛҚИМИЗ ЎТМИШИ А.ХЎЖАЕВ Yuklash
343 Самарқанд тарихи И.М. Мўминов Самарқанд цивилизациясининг қадимий шаҳарлари ва марказларидан бири бўлиб , бутун дунё маданияти ва фани тараққиётига катта ҳисса қўшди. Yuklash
344 Самарқанд тарихий обидалари Н.Ю. Турдиева Самарқанд днёнинг энг бетакчоч шаҳарларидан бири. Yuklash
345 МАРҒИНОНИЙ ВА УНИНГ ИЗДОШЛАРИ АБДУЛҲАКИМ ШАРЬИЙ ЖУЗЖОНИЙ Yuklash
346 УЛУҒБЕК АКАДЕМИЯСИ А.АБДУРАҲМОНОВ Yuklash
347 МАТЛАИ САЪДАЙН ва МАЖМАИ БАҲРАЙН Абдураззоқ Самарқандий Ана шундай ёзма ёдгорликлардан бири машҳур XV аср тарих- нависи Абдураззоқ Самарқандийнинг «Матлаи саъдайн ва маж- маи баҳрайн»**. («Икки саодатли юлдузнинг чиқиш ва икки ден- гизнинг қўшилиш жойи») номли тарихий асаридир. Китоб форс тилида ёзилган бўлиб, икки жилддан иборат. Yuklash
348 БУЮК ИПАК ЙЎЛИ АБЛАТ ХЎЖАЕВ Yuklash
349 БУХОРО ТАРИХИ Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар ан-Наршахий Қўлингиздаги «Бухоро тарихини Ўрта Осиёнинг ерли халқлари томонидан қачонлардир ёзилиб, энди ўтмиш асрлар саҳифаларини ёритиш учун хизмат қилиб келаётган нодир ёзма ёдгорликларнинг энг қадимийларидан биридир дейилса, хато қилинмаган бўлади. Дарҳақиқат, бундан 1000 йил муқаддам Ўрта Осиёнинг ўзида, ўз фарзанди қўли билан ёзилиб, тугал бир асар ҳолида бизнинг кунларгача етиб келган бошқа тарихий манба ҳозир бизга маълум эмас. Шунинг учун ҳам «Бухоро тарихи»ни Ўрта Осиё халқлари тарихнавислик фанидаги энг дастлабки асарлардан бири деб ҳисоблайдилар. Yuklash
350 Суфизм и суфийская литература Е.Э.Бертельс Содержание публикуемого 3 го" Избранных трудов" составляют работы Е.Э.Бертельса по суфизму и суфийской поэзии, написанные в основном в 20-е годы ( кроме двух, датированных 1945 г.). Yuklash
351 Суғд тарихидан лавҳалар. Бобир Ғойибов Мазкур монография жаҳоннинг қадим цивилизация марказларидан бири ҳисобланган Марказий Суғд -Самарқанд воҳасининг илк ўрта асрлар даври тарихига бағишланади. Yuklash
352 Ўрта Зарафшон ( миёнкол) воҳасининг 19-20 аср бошларида ижтимоий- сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаёти. Пардаев Комил Каримович Мавзунинг долзарблиги: Ўзбекистон ўз мустақиллигини қўлга киритилиб, янги ҳуқуқий -демократик жамият қуриш, тараққиёт ва туб янгилаш йўлидан қатьият билан бормоқда. Yuklash
353 Қадимий китоблар таржимаси Гулноза Каттаева Қадимий буюк аждодларимиз қаламларига мансуб асарлар жамланган Yuklash
354 Имом Марғионий ва Чокардиза тадқиқотларидаги хатоликлар ислоҳи К. Каттаев Ер юзининг сайқали Самарқандда ҳадис, фиҳқ вакалом сохаларида дунёни лол қолдирган машҳуру манзур алломалар охират уйқуларида ётишибди. Yuklash
355 Научное наследие Мирзо Улугбека в историографии 20- начало 21 в Ф.Ш.Шамукарамова История становления и развития мировой науки оченнь богата и разнообразна. Yuklash
356 Самарқанд шаҳрининг умумбашарий маданий тараққиет тарихида тутган ўрни Ўзб Рес Фан Акад. Yuklash
357 АМИР ТЕМУР ҲВҚИДА СЎЗ ИСЛОМ КАРИМОВ Yuklash
358 Самарқанд мадрасалари ва илму фан ривожи К .Каттаев Дунё илм фан ва тамаддуни ривожига асосий туртки берган зие маскани. Yuklash
359 Самарқанд мадрасалари ва илму фан ривожи К. Каттаев Ушбу рисола ер юзининг сайқали бўлмиш қадимий Самарқанд шаҳ. мавжуд бўлган Yuklash
360 АМИР ТЕМУР САБОҚЛАРИ ҚУЛАНМА Yuklash
361 АМИР ТЕМУР САБОҚЛАРИ 2 ҚУЛАНМА Yuklash
362 АМИР ТЕМУР САБОҚЛАРИ 3 ҚУЛАНМА Yuklash
363 АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА МАДАНИЯТ ВА САНЬАТ МАҚОЛАЛАР Yuklash
364 АМИР ТЕМУР ВА УЛУҒБЕК ЗАМОНДОШЛАРИ ХОТИРАСИДА Б.АҲЬЕДОВ Yuklash
365 ЗАФАР ЙЎЛИ АМИР ТЕМУР Yuklash
366 АМИР ТЕМУРНИНГ ТУРКИЙ ЁРЛИҒИ Б. Маннонов, Г.Остонова, Ш.Камолиддин Ўэбекистон ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарҳшунослик институтининг қўлёэмалар хаэинасида Амир Темур деяонига мансуб муҳим бир хужжат сақланади1 У Амир Темур фармойишига мувофиқ битилган ва муҳри билан тасдиқланган махсус ёрлиқ бўлиб, Ўрта Осиёдаги Абу Муспим авподлари ҳақ- ҳуқуқгарини ҳимоя қилишга қаратилган. Yuklash
367 ДИНИМИЗ ФИДОЙИЛАРИ АМИРСАИДХОН УСМОНХЎЖАЕВ Yuklash
368 ГЎРИ АМИР МАҚБАРАСИ АМИДДИН БЕРДИМУРООВ Yuklash
369 ҚАДИМГИ ЎЗБЕКИСТОН ИЛК ЁЗМА МАНБАЛАРДА А.САГДУЛЛАЕВ Yuklash
370 Из истории согда О.И. Смирнова. В книге исследуются некоторые вопросы экономической и политической истории Согда- средневекового государства бассейна Аму- Дарьи. Yuklash
371 УЛУҒБЕК А.АХМЕДОВ Yuklash
372 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Ишниязова Ш.А. Yuklash
373 УЛУҒБЕК МУХАММАД ТАРАҒАЙ АШРАФ АХМЕДОВ Yuklash
374 УЛУҒБЕК МУХАММАД ТАРАҒАЙ АШРАФ АХМАД Yuklash
375 ТАРИХИ ЖАҲОННАМОИЙ АВАЗ МУХАММАД АТТОР Yuklash
376 АЛЛОМАЛАР ОЛАМИ А.ЎРОЛОВ Yuklash
377 ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ТАРИХ САҲНАСИДА АЗАМАТ ЗИЁ Yuklash
378 Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья Б.А. Рыбакова Средняя Азия расположена в центре Евразии и простирается от Касптйского моря на Западе до Тянь-Шаня на востоке от пустынных, полупустынных и степных районов Казахстана на Севере от горных хребтов Копетдагаи отрогов Гималаев на юге. Yuklash
379 ЎЗБЕК ДАВЛАТЧИЛИГИ ТАРИХИ АЗАМАТ ЗИЁ Yuklash
380 ИЛК ЎРТА АСРЛАР МАРКАЗИЙ ОСИЁ ЦИВИЛИЗАЦИЯСИДА ТУРК-СУҒД МУНОСАБАТЛАРИ АЗИМХЎЖА ОТАХЎЖАЕВ Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи муаммолари устида қатор тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Ҳозирда Марказий Осиё ҳудудининг географик яхлитлиги, тарихий воқеаларнинг унда жойлашган барча давлатлар ва халқларга даҳлдорлиги, улар этномаданий умумийлик асосида яратилган маданий ва маънавий мероснинг ворислари эканлигини англаб етиш даври келди. Yuklash
381 ДАВЛАТШОХ САМАРҚАНДИЙ Б.АҲЬЕДОВ Yuklash
382 «БАЙТ АЛ-ҲИКМ А» ВА ЎРТА ОСИЁ ОЛИМЛАРИНИНГ БАҒДОДДАГИ ИЛМИЙ ФАОЛИЯТИ БАҲРОМ АБДУҲАЛИМОВ Yuklash
383 ТУРКИСТОН ЖАДИДЛАРИНИНГ “КЎМАК” ТАШКИЛОТИ Баҳром ИРЗАЕВ ХIХ аср охири – ХХ аср бошларида Туркистонда вужудга келган жадид тараққийпарварлик ҳаракати кўп асрлик ўзбек халқи тарихида муҳим ўрин эгаллай- ди. Yuklash
384 АМИР ТЕМУР ДАРСЛАРИ Б.АҲЬЕДОВ Yuklash
385 АМИР ТЕМУР ҲАҚИДА ҲИКОЯОЛАР Б.АҲЬЕДОВ Yuklash
386 ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ МАНБАЛАРИ Б.АҲЬЕДОВ Yuklash
387 ЎЗБЕКИСТОННИНГ АТОҚЛИ ТАРИХШУНОС ОЛИМЛАРИ Б.АҲЬЕДОВ Yuklash
388 ССДИБЦИРОН ТЕМУР БУРИБОЙ АХМЕДОВ Яратган эгамга шукрлар булсинким, СССР деб атал- ган «кизил империя» чплпарчин булиб, эркимпзни уз ку- лимпзга олдик, бой тарпхимиз ва юксак маданиятимизпи ургаииш, кадриятларимпзнп тиклаш ва сабоклардан жа- миятимизнп к4айта куришда фойдаланиш имкониятига зга булдик. Yuklash
389 ТАРИХДАН САБОҚЛАР Б.АҲЬЕДОВ Yuklash
390 УЛУҒБЕК Б.АҲМЬЕДОВ Yuklash
391 МАХМУДХУЖА БЕБУДИЙ Д.А.АЛИМОВА Yuklash
392 ТУРКИСТОН МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАТИ Д.ЗИЁЕВА Yuklash
393 ҚАДИМГИ ЎЗБЕКИСТОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ А.Х.САИДОВ Yuklash
394 O`ZBEKISTONNING TARIXIY 0 ‘TMISHI E. V. RTVELADZE Yaqin, 1991 yilga qadar sovet 0 ‘rta Osiyosi deya atalib kelingan, kattagina mintaqa, G‘arb tomondan Kaspiy dengizi va Sharqdan Pomir toglari, Janubdan Amudaryo va Kopetdog* toglari o‘rtasida hamda Shimol tomondan Qozogiston cho`llari bilan tutashib ketgan yerlarda joylashgan. Yuklash
395 АМИР ТЕМУР САЛТАНАТИ ЭРКИН АЗИМОВ Yuklash
396 O‘ZBEKISTON HUKMDORLARI Farhod Sultonov, Farruh Bozorboyev Uzoq tarix silsilasidagi ulug‘ insonlarning o‘tmishda tutgan o‘rni va egallagan mavqei haqida fikr yuritish hamma zamonlarda ham murakkab kechgan Yuklash
397 O`RTA ASRLAR TARIXI F.SULTONOV Yuklash
398 O`RTA ASRLAR TARIXI F.SULTONOV Yuklash
399 TARIXIY SANALAR Farhod Sultonov, Farruh Bozorboyev Yuklash
400 ФАЙЗУЛЛА ХЎЖАЕВ ҲЎЖАЕВ ҲАЁТИ ВА ФАОЛИЯТИ ҲАҚИДА ЯНГИ МУЛОХАЗАЛАР Ф.ХЎЖАЕВ Yuklash
401 БУЮКЛИК ХИСЛАТИ Исмоил БЕКЖОНОВ Yuklash
402 РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ МАРКАЗИЙ ОСИЁДА Ғ.А.АХМАДЖОНОВ Yuklash
403 ШАРҚ ЖАВОҲИРЛАРИ Ғ.ҒАФУРОВ Yuklash
404 ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТЧИЛИГИ ТАРИХИ БОБОЕВ.Ҳ Yuklash
405 АМИР ТЕМУР ҲАЁТИДАГИ ҒАРОЙИБОТЛАР ҲАМДАМ СОДИҚОВ Гарих фанлари доктори, профессор Ҳамдам Содиқов узоқ ииллардан бери Амир Темур ҳаёти ва фаолияти тарихи бўйича тадқиқотлар олиб боради. Yuklash
406 СУЛТОН ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ ҲАМДАМ СОДИҚОВ Yuklash
407 УЗБЕКИСТОН МУСТАҚИЛЛИГИ УЧУН КУРАШЛАРНИНГ ТАРИХИ ҲАМИД ЗИЁЕВ Муҳтарам юртбошимизнинг мазкур сатрларда из- ҳор этган фикрлари тарихий ҳақиқатни акс эттириб, катта сиесий ва илмий аҳамият касб этади. Маълум- ки, ватан озодлиги учун жонни ҳам, молни ҳам фидо айлаш, мардлик, жасоратлик ва жанговарликни на- мойиш этиш ҳар бир кишининг ор-номуси ва муқад- дас бурчидир Yuklash
408 ТАРИХ ЎТМИШ ВА КЕЛАЖАК КЎЗГУСИ ХАМИД ЗИЁЕВ Yuklash
409 ТУРКИСТОН РОССИЯ ТАЖОВУЗИ ВА ХУКМРОНЛИГИГА ҚАРШИ КУРАШ ХАМИД ЗИЁЕВ Yuklash
410 КУХНА ШАРҚ ДАРҒАЛАРИ ХОМИДИЙ,ХАМИДЖОН Yuklash
411 АМИР ТЕМУРНИНГ ҲАРБИЙ МАҲОРАТИ ҲАМИДУЛЛА ДАДАБОЕВ Yuklash
412 ЎРТАОСИЁЛИК ГЕОГРАФ ВА САЙЁОХЛАР Х.ҲАСАНОВ Yuklash
413 САЙЁХ ОЛИМЛАР Х.ҲАСАНОВ Yuklash
414 ЎЗБЕКИСТОНДА МОЗИЙ ЭЪТИҚОДААР Т А Р И X И Ҳамидулла Кароматов Муаллиф, замон нуқтаи назаридан ўзининг кенг ҳамровлилиги билан ҳайратлантирувчи уч жилдлик илмий тадҳиҳот - Ўэбекистонда дин тарихини яратишни ўз олдига мақсад ҳилиб ҳўйгани хайрли ишдир. Yuklash
415 СУЛТОН УЛ-МУЬИЗЗУДДИН АБУ МАНСУР МОТРУДИЙ АС-САМАРҚАНДИЙ ҲАМИДЖОН ИСЛОМИЙ Yuklash
416 БУХОРО ЁХУД МОВАРОУННАҲР ТАРИХИ Ҳерман Вамбери Ҳа, можор олими Ҳерман Вамберининг ўтмиши кўмилган миллат ҳақидаги гапларини айниқса бугун — фуқаро ва уламоларимизнинг деярлиси яқин ва узоқ тарихимиз хусусида ўта юзаки тасаввурга эга бир даврда эслаш жуда ўринлидир Yuklash
417 МАКАЗИЙ ОСИЁДА ИСЛОМ МАДАНИЯТИ ХОЖИ ИСМАТУЛЛОХ АБДУЛЛОХ Yuklash
418 ҲУДУД УЛ-ОЛАМ ОМОНУЛЛО БУРИЕВ Yuklash
419 САМАРҚАНДЛИК ОЛИМЛАР И.АБДУЛЛАЕВ Yuklash
420 Ajoib al-maqdur fi tarixi Taymur. 1-kitob. Ibn Arabshoh. Yuklash
421 Ajoib al-maqdur fi tarixi Taymur. 2-kitob. Ibn Arabshoh. Yuklash
422 АМИР ТЕМУР ЎРТА ОСИЁ ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ ВА РОЛИ ИБРОХИМ МУМИНОВ Yuklash
423 ИСМОИА ГАСПРИНСКИЙ ВА ТУРКИСТОН Исмоилбек Гаспринский Кўлингиздаги кшпоб ўзбек гаспринскийшунослари- нинг гоя ва ислоҳотлари Туркистон халцларининг маданий ва маънавий тарақциётига ҳамда жадид зи- ёлиларининг шаклланишига самарали таъсир кўрсат- ган атоцли маърифатпарвар Исмоилбек Гаспринский тўгрисидаги мацолаларидан ташкил топган. Yuklash
424 ЖАХОН ДИНЛАРИ ТАРИХИ ИСО ЖАББОРОВ, САНЖАР ЖАББОРОВ Жамият пайдо булгандан буён инсон ранг-баранг та- биат, турли-туман ходисалар амда вок;еаларни билишга интилиб келган. Yuklash
425 ЖАХОН ДИНЛАРИ ТАРИХИ ИСО ЖАББОРОВ, САНЖАР ЖАББОРОВ "Биз дин бундан буён х,ам ахолини энг олий рухий, ахлок,ий ва маъ- навий кадриятлардан, тарихий ва маданий меросдан бараманд ки- лиш и тарафдоримиз. Лекин биз хеч к,ачон диний даъватлар оки - мият учун курашга, сиёсат, ицти- содист ва конуншуносликка ара- лашиш учун байрок; булишига йул кУймаймиз". Ислом Каримов Yuklash
426 ЖАХОН ДИНЛАРИ ТАРИХИ ИСО ЖАББОРОВ, САНЖАР ЖАББОРОВ Антик даврнинг буюк мутафаккирларидан бири, ми- лоддан аввалги У1-У асрларда яшаган Гераклит инсон уз табиати билан оламни ва узини билишга, ёшликдан фикр юритишга к,обил эканлигини алохида к;айд к;илган. Yuklash
427 ИФАТПАРВАРЛИК ҲАРАКАТИНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ Бахтиёр ҲАСАНОВ -тарих фанлари доктори Наим КАРИМОВ - филологт фанлари доктори, профессор Yuklash
428 АЪРИФАТПАРВАРЛИК ҲАРАКАТИНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ Бахтиёр ҲАСАНОВ -тарих фанлари доктори Наим КАРИМОВ - филологт фанлари доктори, профессор Yuklash
429 жадидчилик масул мухарир Yuklash
430 МУСУЛМОН СУЛОЛАЛАРИ К.Э.БОСВОРТ Инглиз шарқшунос олими Клиффорд Эдмунд Босвортнинг мазкур китоби Ислом динининг барқарор бўлишидан тортиб 1970 йилга қадар ҳукм сурган халифалар, султонлар, ноиблар, ҳокимларнинг сулолаларини қамраб олган ва улар китобда йиллар тартиби билан баён қилинган. Муаллиф ҳар бир сулоланинг қисқача тарихи ҳақида ҳам маълумот бериб ўтган. Китоб асосан исломшуносларга, тарихчиларга, шунингдек, Ислом тарихи билан қизиққан китобхонларга мўлжалланган. Yuklash
431 АМИР ТЕМУР ВА ФРАНСИЯ Л.КЕРЕН Yuklash
432 АМИР ТЕМУР САЛТАНАТИ Л.КЕРЕН Yuklash
433 ТУРКИСТОН ХАЛҚЛАРИ ҚЎЛЛАГАН ТАҚВИМЛАР М. ҲАКИМОВ Ўзбек халқи бой тарихий-илмий анъаналарга эга. Шу анъаналарнинг бири аждодларимиз қарийб уч минг йилдан буён қўллаб, фойдаланиб келган турли тақвимлардир. Улар хақида ўрта асрнинг буюк алломалари Абу Райҳон Беруний, Маҳмуд Қошғарий, Умар Хайём, Мирзо Улуғбеклар ўз асарларида қимматли маълумотлар ёзиб қолдирганлар. Ушбу рисолада мазкур алломаларнинг асарларига суяниб ва бошқа турли тарихий, илмий-адабий манбалардан фойдаланган ҳолда Туронзамин - Туркистон халқларининг йил ҳисоблари-тақвимлари ҳақида маълумот берилади Yuklash
434 ТЕМУР ВА ТЎХТАМИШ М.АБДУРАИМОВ Yuklash
435 АЛ-МАРҒИНОНИЙНИНГ ,,ҲИДОЯ"АСАРИ М.ҲАСАНИЙ Yuklash
436 ТУРКИСТОН БОСҚИНИ М.ҲАСАНИЙ Yuklash
437 ЮРТ БЎЙНИДАГИ ҚИЛИЧ ЁКИ ИСТИЛО МАЖИД ҲАСАНИЙ Ўрта Осиё хонликлари Россия империяси қўшинлари томонидан XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб босиб олиниб, Туркистон мулки босқинчилар мустамлакасига айлантирилганлиги масаласи «оқ империя»нинг (1721—1917) ва «Қизил империя»нинг (1917— 1991) кўпгниа мафкурачилари, сиёсатдонлари, давлат арбоблари, шарқшунос ва тарихчи олимлари томонидан мутлақо хато талқин қилиб келинди Yuklash
438 МАЪНАВИЯТ ЮЛДУЗЛАРИ масул мухарир:М.М Yuklash
439 Т А Р И Х И Т У Р К И С Т О Н МИРЗО ОЛИМ МАХДУМ ҲОЖИ «...Илми таворих [тарих илми] нинг фойидамандлиғиға та- моми фирқа муттафиқ ур-ройдурлар. Аксар тавойифи умам, балки, тамоми аҳли олам бу илмни амалга қўйуб, гумоштагон- лариндин ривоят ва ҳикоятлар қилиб, онинг ўзлариға далил қила- дурлар. Yuklash
440 МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ ЖАҲОН ИЛМ-ФАНИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ Тахрир ҳайъати: академиклар Ш.И. Салихов, С.С. Гулямов, Сборник включает в себя материали Международной научной конфе- ренции, посвяшенной 615-летию основателя одной ю известнмх научкмх школ, амдаюшегося ученого и государственкого деятеля Мирзо Улугбе- ка. Yuklash
441 ЧИНГИЗХОН ВА АМИР ТЕМУР М.ИВАНИН Yuklash
442 САМАРҚАН ОСОРИ М.Е.МАССОН Yuklash
443 ЎРТА ОСИЁ МЕЪМОРЧИЛИГИ ТАРИХИ АҲМЕДОВ М.Қ Yuklash
444 АМИР ТЕМУР ЧАМАНИ МУҲАММАД АЛИ Yuklash
445 АМИР ТЕМУР СОЛНОМАСИ Мухаммад Али Ш укурлар булсинким, Мустациллик туфайли букж бобо- миз ак,идаги х.ак.ик.атнинг руёбга чик,иши, тантанаси кун тар- тибига куйилди. Yuklash
446 АМИР ТЕМУР СОЛНОМАСИ Мухаммад Али Ш укурлар булсинким, Мустациллик туфайли букж бобо- миз ак,идаги х.ак.ик.атнинг руёбга чик,иши, тантанаси кун тар- тибига куйилди. Yuklash
447 Мустабид тузумнинг Узбекистон миллий бойликларини талаш сиёсати: тарих шоҳидлиги ва сабоқлари Лойнҳа раҳбари ва масъул муҳаррир: тарих фаилари докто Мазкур монография шу давргача илмий истеъмолга киритилма- ган кенг кўламли архив ҳужжатлари, вақтли матбуот ва турли ада- биётларни ўрганиш асосида яратилган бўлиб, унда чор Россияси ва совет империясининг бир асрдан ортиқ ҳукм сурган даврида Тур- кистон ва Узбекистоннинг миллий бойликларини талаб кетиш жа- раёни таҳлил қилиниб, унинг моҳияти очиб берилади. Yuklash
448 ЎРТА ОСИЁДА IХ-XII АСРЛАРДА МАДАНИЙ ТАРОҚҚИЁТ М.М.ХАЙРУЛЛАЕВ Yuklash
449 ЎРТА ОСИЁДА IХ-XII АСРЛАРДА МАДАНИЙ ТАРОҚҚИЁТ М.М.ХАЙРУЛЛАЕВ Yuklash
450 ТУРКИСТОНДА ЧОР МУСТАМЛАКА ТИЗИМИ Н.А.АБДУРАХИМОВА, Ф.Р.ЭРГАШЕВ Узбекистон замонавий мустак;ил давлат сифа­ тида 1991 йилда тарих сах,насида пайдо булди. У Россия империяси мустамлакачилигини давом эттирган, шуролар хукмронлигини таъминлаган 1924 йилги сиёсий ва ижтимоий шартномадан бу- тунлай воз кечди Yuklash
451 ЎЗБЕК ТИЛИДА СОН-МИҚДОР МИКРОМАЙДОНИ ВА УНИНГ ЛИСОНИЙ-НУТҚИЙ ХУСУСИЯТИ Сафаров Фируз Сулаймонович Yuklash
452 АМИР ТЕМУР ДАВРИ МАЪНАВИЯТИ НАИМ ҒОЙИБОВ Yuklash
453 ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МАДАНИЯТИ ТАРИХИДАН ЛАВХАЛАР НАИМ НОРҚУЛОВ Yuklash
454 АЛ-ҚАНД ФИЙ ЗИКРИ УЛАМАИ САМАРҚАНД НАЖМИДДИН УМАР ИБН МУХАММАД ибн АХМАД ан-НАСАФИЙ Yuklash
455 ИБН БАТУЛЛО ВА УНИНГ ЎРТА ОСИЁГА САЁХАТИ Н.ИБРОХИМОВ Yuklash
456 ИБН БАТУЛЛО ВА УНИНГ ЎРТА ОСИЁГА САЁХАТИ Н.ИБРОХИМОВ Yuklash
457 БУРҲОНИДДИН МАРҒИНОНИЙ Н.АБДУЛАҲАТОВ Yuklash
458 ЎРТА ОСИЁДА ҚАДИМГИ БОШҚАРУВ ВА ИЛК ДАВЛАТЧИЛИГ ТАРИХШУНОСЛИК Ў.И.АБДУЛЛАЕВ Yuklash
459 АЛ-МАРҒИНОНИЙНИНГ -МАШҲУР ФИҚҲШУНОС ОДИЛ ҚОРИЕВ Yuklash
460 ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ ОМОНУЛЛО БУРИЕВ, НУРЁҒДИ ТОШЕВ Yuklash
461 ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ОМОНУЛЛО БУРИЕВ Yuklash
462 ЎРТА ОСИЁ ЖОЙ НОМЛАРИ ТАРИХИДАН Ҳ. ҲАСАНОЗ Ажабо, ернинг ҳам тили бўлар эканми? Ҳа, ҳурматли китобхои, ажабланманг. Ериинг тили бор. У тошдан ҳам, гўштдан ҳам эмас. Ернинг тили — лсой ном- ларидир. Yuklash
463 УЗБЕК ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИДАН Академик 14. М. Хайруллаев умумий таҳрири остида Марказий Осиё халқлари, жумладан, ўзбек халқи ўзининг жуда бой ва қадимий тарихига эга. Бу ўлка инсон маданияти дастлабки куртак отган сарзаминлардан бири саналади. У бутун тарих давомида умумбашарий қадриятларнинг такомиллашувига салмоқли ҳисса кушиб келган. Yuklash
464 ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХЧИЛАРИ I жилд (Биобиблиографик маълумотнома) Масъул мухаррнр: тарих фанлари доктори, профессор Р.Ҳ.Муртазаева. XXI асрга ривожланишнинг замонавий тараккиёт йўли билан кириб келган, бой маданияти ва бебахо маънавиятига эга бўлган ўзбек халки ўзининг минг йилликлар каърига кириб борган тарихий ўтмиши билан жаҳон цивилизациялар тармоғида алоҳида ўрин эгаллайди. Yuklash
465 ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ ЁШ ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОХИДА масул мухарир Қ.РАЖАБОВ Yuklash
466 O`ZBEKISTON TARIXI HAMDAM SODIQOV, NARZULLA JO‘RAYEV «0‘zbekistonning yangi tarixi» xalqimiz va mamlakatimizning ko‘hna va boy tarixini chuqur o‘rganish hamda haqqoniy tahlil qilish yoiida qo‘yilgan dastlabki qadamdir. Bu kitobning yozilishida Yurtboshimiz Islom Karimovning: «Tarixga murojaat qilar ekanmiz, bu xalq xotirasi ekanligini nazarda tutishimiz kerak. Yuklash
467 O`ZBEKISTON TARIXI NARZULLA JO`RAYEV Yuklash
468 “ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ ДАВЛАТИНИНГ ҚАТАҒОН СИЁСАТИ: КЕЛИБ ЧИҚИШИ САБАБЛАРИ ВА ФОЖИАЛИ ОҚИБАТЛАРИ” ИЛМИЙ МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ Ушбу илм-р фақолалар тўпламида Республикамиз тарихчи олимлари, ёш _2%`дк|жотчиларнинг тарихимизнинг аянчли, ҳасратли, фожиали саҳ^^л^цдан бири Советларнинг Ўзбекистонда олиб борган қаталл с^есати ва унинг мудхиш оқибатларига оид мустақиллиК^Жи^арида олиб борган илмий-изланишлари натижалари рв&сфи топган. Yuklash
469 ЎЗБЕКИСТОН ЕНГ ТАРИХИ ХРЕСТОМАТИЯСИ ТАРИХИ А.САБИРОВ Yuklash
470 ТУРКИСТОНДА ЧОР РОССИЯСИ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИДА Ҳ. СОДИҚОВ Yuklash
471 ЎЗБЕКИСТОН СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ М.ЖЎРАЕВ Yuklash
472 ЎЗБЕКИСТОН СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИДА М.ЖЎРАЕВ Yuklash
473 МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХ Н.ЖЎРАЕВ Yuklash
474 АМИР ТЕМУР СИЙМОСИ ПИРИМҚУЛ ҚОДИРОВ Дунё тарихида ёрқин из қолдирган энг улкан қаҳра- монликлар она Ватанни босқинчилар асоратидан озод қилишда ва халқни мустамлака зулмидан қутқаришда кўзга яққол ташланади. Yuklash
475 АБДУРАХМОН ЖОМИЙ ВА АЛИШЕР НАВОИЙ масул мухарир :ҒАНИЕВА.С Yuklash
476 0 ‘ZBEKIST0N TARIXI Q. USMONOV, M. SODIQOV, S. BURXONOVA .`XXI asr bo‘sag‘asida jonajon Vatanimiz tarixida buyuk voqea - qa*iimiy 0 ‘zbekistonning eng yangi tarixini boshlab bergan voqea sc 9ir bo`ldi. 1991— yil 31-avgust kuni bo‘lgan Respublika Oliy Kingashining navbatdan tashqari oltinchi sessiyasida 0 ‘zbekistonning davlat mustaqilligi e’lon qilindi. 1-sentabrO‘zbekiston Respublikasining n jstaqillik kuni deb belgilandi. Yuklash
477 ҚААИМГИ ЎЗБЕКИСТОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСН: ЛАВААТЧИАИК ВА ҚУҚУЦ ТАРИХИААН ЛАВХ^ЛАР Э.В.Ртвеладзе, А.Х.Саидов, Е.В.Абдуллаев Тарихи йўқ миллат миллат эмас. Ушбу одлий ҳақиқат давлатлар, халҳлар ва цивилизашялар тарихида такрор ва такрор тасдиҳланмоҳда. Бу айниҳса миллий ва давлат ҳурилиши жараёни жадал бораётган янги мустаҳил дав- латларга нисбатан адолатлидир. Айнан тарих, тарихий онг миллий ғоя шакланишини қўзғатади, жамлайди ва унга ўзига хос маъно бағишлайди. Yuklash
478 ҚАДИМГИ ТАРИХЧИЛАР ЎРТА ОСИЁ ҲАҚИДА ЗОХИР АЪЛАМ Yuklash
479 ҚАДИМГИ ТАРИХЧИЛАР ЎРТА ОСИЁ ҲАҚИДА ЗОХИР АЪЛАМ Yuklash
480 ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚЛАРИНИНГ ЧЕТ ЭЛ БОСҚИНЧИЛАРИГА ҚАРШИ КУРАШИ Р.НАБИЕВ Yuklash
481 O`zbekiston xalqlarining chet el bosqinchilariga qarshi kurashi.pdf R.Nabiyev. Yuklash
482 . Samarqandga - Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi (1).pdf Rui Gonsales de Klavixo Yuklash
483 Samarqandga - Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi.pdf Rui Gonsales de Klavixo Yuklash
484 ҚАТАҒОН ҚУРБОНЛАРИ (1937 йил 10 август — 5 ноябр) РУСТАМ ШАМСУТДИНОВ Президентимиз И. А. Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, Вазирлар Маҳкамаси ва Президент девонининг Ўзбекистон мустақиллигининг 16 йиллигига бағишланган қўшма мажлисидаги маърузасида Республикамизда 16 йил мобайнида амалга оширилган ишлар, иқгисодий, сиёсий, ижтимоий ва маъ- навий соҳадаги улкан ютуқлар чуқур таҳлил қилинди. Шу билан бирга юртбошимиз Ватанимиз мустақиллигини қўлга киритиш қандай шароитда кечгани ҳақида яхлит, ягона ва холис тасаввур берадиган жиддий тадқиқотларнинг ҳозиргача амалда йўқлигидан афсусланди. Yuklash
485 ТАБАРРУК ЗИЁРАТГОҲЛАР Садриддин Салим Бухорий Ислом оламида Қуръони каримдан кейинги мўътабар манбаъ—иккинчи муқаддас китоб Ҳадиси шарифдир. Шариф деган сўз арабча бўлиб, шарафли, азиз, қадрли деган маъноларни англатади. Қуръони каримни Каломи шариф деб ҳам атайдилар. Шунингдек, шариф унвонига сазовар бўлган шаҳарлар ҳам бор: Шом, Бағдод, Қуддус, Мазор, Бухоройи шариф. Yuklash
486 ИМОМ АЛ БУХОРИ ТАБАРРУК ЗИЁРАТГОҲЛАР Ҳазрат Баҳоуддиннииг устозлари ҳазрат Мир Кулол деганларки, ўнг қўлингизда Қуръони карим, чап қўлингизда эса Ҳадиси шариф бўлсин. Ана шу икки китобдаги таълимотга риоя қилсангиз, асло адашмайсиз. Yuklash
487 САМАРҚАНД ШАҲРИНИНГ УМУМБАШАРИЙ МАДАНИЙ ТАРАҚҚИЁТ ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ Лойиҳа раҳбари - академик Ш.И. Салихов Самарқанд шаҳри Зарафшон ҳавзасининг ўрта воҳасида жойлашган бўлиб, қадимдан ўзининг табиий-жўғрофий жойлашиши, унумдор тупроғи, мўътадил иқлими ва экологик ша- роити, серсув сойлари, барқарор зилол сувли чашмалари ҳамда тирикчилик озуқалари ва бошқа ресурсларга бойлиги палеолит (қадимги тош) давридан бошлаб одамзод эътиборини тортиб келган. Yuklash
488 САМАРҚАНД ТАРИХИ Д.А. Алимова, Ю.Ф. Буряков, Ш.М. Раҳматуллаев Шарқ халқлари давлатчилиги ва тамаддуни тарихида, улар тараққиётининг барча босқичларида жамият иқтисодий ва сиёсий ҳаётининг марказлари ҳисобланмиш шаҳарлар муҳим аҳамиятга эга бўлган. Yuklash
489 САМАРҚАНД ТАРИХИ (қадимги даврлардан бугунги кунгача) Д.А. Алимова, Ю.Ф. Буряков, Ш.М. Раҳматуллаев Шаҳарларда давлатҳарбий-маъмурий ва маданий ҳаётнинг барча салоҳияти жамланган эди. Иктисодий ва маданий ривожла- нишда шаҳарларнинг етакчилик мавқеини эгаллагани, жумладан, Шарқнинг йирик шаҳарлашган минтақалари ҳисобланган Ўрта Осиёда ҳам кузатилади. Yuklash
490 САМАРҚАНД ТАРИХИ (қадимги даврлардан бугунги кунгача) Д.А. Алимова, Ю.Ф. Буряков, Ўша замон тарихчилари, географлари, сайёҳлари, савдогарлари ва дин таргиботчилари - миссионерлари Самарқандга “Ер юзининг сайқали”, “Шарқ Рими”, “Шарқнинг жаннати”, “Сугднинг машҳур бозори”, “Мусулмон оламининг кимматбаҳо гавҳари”, “Ер юзи- нинг порлоқ нуқтаси” сингари таъсирли, жозибали ва лўнда ифо- даланган номлар, турли даврларда шаҳарга ташриф буюрган замон- дошлари томонидан таъриф этилган. Yuklash
491 САМАРҚАНД ТАРИХИ масул мухарир:М.Мўминов Yuklash
492 САМАРҚАНД ТАРИХИ И.М.МЎМИНОВ Yuklash
493 Amir Temur ajdodlari.pdf Sharafiddin Ali Yazdiy. Yuklash
494 Afrosiyobga sayohat (1).pdf Shorasul Shorahimov. Yuklash
495 Afrosiyobga sayohat.pdf Shorasul Shorahimov. Yuklash
496 ҚАДИМГИ ТУРКИСТОН ВА ТУРКИСТОН МУСУЛМОНЛАРИ Собиржон НОРМАТОВ Муҳтарам ўқувчилар, Марказий Осиёда яшаб ўтган туркий халқпар ҳаётига бағишланган ушбу рисолада снз уларнинг узоқ ўтмиш тарихи, исломдан аввалпг ва ис- лом фатҳидан кейинги даврлардаги ижтимоий, сиёсин, маданий ва диний ҳаёти билан мухтасар суратда тани- шасиз. Yuklash
497 ҚАДИМГИ ТУРКИСТОН ВА ТУРКИСТОН МУСУЛМОНЛАРИ Собиржон НОРМАТОВ Жаҳон тарихига катга ҳисса қўшган турк мусул- мон давлатларининг фаолиятларидаги яна бир муҳнм томони шундаки, уларнинг ўзлари ислом дннндагн соғлом ақидада бўлишлари билан баробар, жиҳодга от- ланиб, муқаддас динни ўз теваракларидаги бошқа мил- лат ва элатларга армугон қилишларидир. Yuklash
498 ҚАДИМГИ ТУРКИСТОН ВА ТУРКИСТОН МУСУЛМОНЛАРИ Собиржон НОРМАТОВ Жаҳон тарихига катга ҳисса қўшган турк мусул- мон давлатларининг фаолиятларидаги яна бир муҳнм томони шундаки, уларнинг ўзлари ислом дннндагн соғлом ақидада бўлишлари билан баробар, жиҳодга от- ланиб, муқаддас динни ўз теваракларидаги бошқа мил- лат ва элатларга армугон қилишларидир. Yuklash
499 Tarixning noma`lum sahifalari (1-kitob) (1).pdf Масъул муҳаррир: филология фанлари доктори Наим Каримов Yuklash
500 ТАРИХНИНГ НОМАЪЛУМ САҲИФАЛАРИ Масъул муҳаррир: филология фанлари доктори Наим Каримов Бундан ўн йил муқаддам, 1999 йил 12 май куни, Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримовнинг мустамлакачиликдаври қурбонлари хотирасини абадийлаштириш масаласига бағишланган Фармойиши эълон қилинган эди. Yuklash
501 ТЕМУР ҚИССАСИ АМИР ТЕМУР КУРАГОН Улуг бобомиз Амир Темурнинг ҳақиқий тарихий ўрнини тиклашга шўролар даврида академик И.Мўминов ва тарих фанлари доктори А.Ўринбоевлар ҳаракат қилдилар. Yuklash
502 Temur va Ulug`bek davri tarixi.pdf masul muxarir OQILXON ODILXON Yuklash
503 ТАРИХНИНГ НОМАЪЛУМ САҲИФАЛАРИ Наим Каримов, филология фанлари доктори Тарихдан маълумки, Ўрта Осиё (Туркистон) забт этилгунга қадар Петербургда, Россия Ташқи ишлар нозирлиги қошида Осиё депар- таменти ташкил этилган. Туркистон генерал-губернаторлиги энди- гина тузилиб, ҳали ўлкани босиб о.тиш жараёни давом этаётган бир даврда ушбу департамент раҳбари Пётр Николаевич Стремоухов бо- сиб олинаёгган ўлкалардан Шарқ қўлёзмалари, қадимги китоблар, ҳужжатларни қидириб топиб, иойтахт Петербургга зудлик билан жўнагаш тўгрисида Туркистон генерал-губернаторлиги маҳкамаси- га мактублар йўллаб турган Yuklash
504 ТАРИХНИНГ НОМАЪЛУМ САҲИФАЛАРИ Илмий мақолалар Ҳужжат ва материаллар Хотиралар Иккинчи китоб Наим Каримов, филология фанлари доктори. Ўрта Осиё (Туркистон) рус қўшинлари томонидан ипиол қилин- гандан сўнг, чор ҳукумати маҳаллий ҳокимиятни товон тўлашга мажбур эгибгина қолмай, камёб китобларни, қўлёзмаларни ва ма- ҳаллий аҳолининг бошқа маданий меросини йигиб, танлаб Россия кутубхоналарига мунгазам равишда юбора бошлагаплар Yuklash
505 ТАРИХНИНГ НОМАЪЛУМ САҲИФАЛАРИ Наим Каримов, филология фанлари доктори Тарихдан маълумки, Ўрта Осиё (Туркистон) забт этилгунга қадар Петербургда, Россия Ташқи ишлар нозирлиги қошида Осиё депар- таменти ташкил этилган. Туркистон генерал-губернаторлиги энди- гина тузилиб, ҳали ўлкани босиб о.тиш жараёни давом этаётган бир даврда ушбу департамент раҳбари Пётр Николаевич Стремоухов бо- сиб олинаёгган ўлкалардан Шарқ қўлёзмалари, қадимги китоблар, ҳужжатларни қидириб топиб, иойтахт Петербургга зудлик билан жўнагаш тўгрисида Туркистон генерал-губернаторлиги маҳкамаси- га мактублар йўллаб турган Yuklash
506 ТАРИХНИНГ НОМАЪЛУМ САҲИФАЛАРИ Муҳаррирлар И.Зойиров, Л.Казакова Бадиий мухаррир Ш.Мирфаёзов Техник муҳаррир Т. Смирнова Это, в частности, протоколь 1 Комиссии по вопросу «О разведке вне и внутри Туркестанского края», хранягциеся в фонде И-1 (Канцелярия Туркестанского генерал-губернатора) Центрального государственного архива Республики Узбекистан (ЦГ А РУз). Эти протоколм включенн в дело «Со сведениями о настроении местного населения и о мерах пре- дупреждения распространения среди него противоправительственной пропагандьт; о необходимости организации наблюдения за мусульман- ством и мусульманскими школами в `Гуркестанском крае»1. Yuklash
507 ТАРИХНИНГ НОМАЪЛУМ САҲИФАЛАРИ Муҳаррир Л.Бўриев Бадиий муҳаррир Ш.Мирфаёзов Техник муҳаррир Е.Корягина Своего апогея культурная политика большевиков в сфере духов- ной жизни достиша в «окультуривании» по-русски. «Преобразуя» арабскую графику, якобн отражаюшую мусульманско-религиозное начало, партийно-государственное руководство разрушало тем са- мьш сложившиеся вековне культурнне традиции узбекского народа Yuklash
508 ТАРИХНИНГ НОМАЪЛУМ САҲИФАЛАРИ Муҳаррир Л.Бўриев Бадиий муҳаррир Ш.Мирфаёзов Техник муҳаррир Е.Корягина Истиқлолнинг дастлабки йиллариданок мамлакатимизда та- рихий адолатни тиклаш ва унга ҳаққоний баҳо беришнинг дав- лат сиёсати даражасига кўтарилиши мазкур соҳада кенг кўламли тадқиқотлар олиб бориш учун барча имкониятларни юзага кел- тирди. Ўтган йиллар давомида мустабид тузум даврида қатагон килинган таниқли ватандошларимизнинг номини абадийлангги- риш, маданият ва фан арбобларининг ҳаёти, фаолияти ва илмий меросини ўрганишга оид қатор ишлар амалга оширилд Yuklash
509 НУТҚИЙ МУЛОҚОТ СИТУАТИВ ПРАГМАТИК СИСТЕМА СИФАТИДА ТОИРОВА ГУЛИ ИБРАГИМОВНА Yuklash
510 ТАРИХНИНГ НОМАЪЛУМ САҲИФАЛАРИ Масъул муҳаррир: Бахтиёр Ҳасанов - тарих фанлари доктори Китобда музей илмий жамоаси томонидан тайёрланаётган “1937-1938 йилларда Ўзбекистондаги “Катта қирғин” (энциклопедия, I қисм)” лойиҳаси доирасида амалга оширилган изланишларга кенг ўрин берилди. Китоб Ўзбекистон тарихининг мустамлакачилик даври билан шуғулланувчи тарихчи, адабиётшунос, файласуф ва юрист олимлар, аспирантлар ҳамда олий ўқув юртлари тарих факультетларининг талабаларига мўлжалланган Yuklash
511 ТЕМУР ҚИССАСИ АМИР ТЕМУР КУРАГОН Бирок Амир Темурнинг энг асосий тарихий хизмаги шун- дан иборатки, айнан унинг ҳукмронлиги даврида Европа ва Осиё қитъалари халқи илк бор ўзларининг бир геосиёсий майдонда яшаёт!анларини ҳис этдилар. Бу, хусусан, бугун жуда муҳим. Чунки инсонияг шуни тушундики, биз ҳамма- миз бир-биримизга чамбарчас боглик ўзаро алокадорликда яшар эканмиз, демак, энди янги, уйғун ва хавфсиз дунё тар- гиботи ўрнатиш учун имконият пайдо бўлди Yuklash
512 Temur va Ulug`bek davri tarixi.pdf OQILXON ODILXON Yuklash
513 O`rta Osiyo xalqlari tarixining tarixshunosligidan lavhalar.pdf To`rabek Saidqulov. Yuklash
514 ТЕМУРИЙ МАЛИКАЛАР 1УРҒУН ФАЙЗИЕВ Yuklash
515 TEMURIYLAR SHAJARASI TURG`UN FAYZIYEV Yuklash
516 . Sohibqiron arab muarrixlari nigohida.pdf Ubaydulla Uvatov Yuklash
517 Al-Moturidiy va Samarqand sunniylik ilohiyoti.pdf Ulrix Rudolf. Yuklash
518 ÊÑÅÐÊÑ ÀÍÒÈÄÝÂÎÂÑÊÀß ÍÀÄÏÈÑÜ Г. ПЕРСЕПОЛЬ Надпись, сохранившаяся на двух каменных таблетках, обнаруженных в  1935 г. в столице древнеперсидских царей Персеполе. Датируется 486—  480 гг. до н. э. Основной текст на древнеперсидском языке  сопровождается переводами на вавилонский и эламский языки. При  Ксерксе присоединяется среди прочих сатрапия (Бактрия) восточных  кочевников — дахаев, живших за Араксом и поклонявшихся  традиционным древнеарийским номадическим богам — дэвам. В надписи  указывается, что дэвы больше не являются божествами древних  арийцев; бóльшая их часть опустилась до уровня демонов. Yuklash
519 Қадимги турклар Л.Н.Гумилев Yuklash
520 MARKAZIY OSIYO ME‟MORCHILIK SAN‟ATI TARIXI M A J M U A Yuklash
521 MAXSUS FANLARNI O‘QITISH METODIKASI Ergashev.B.E Fanning ushbu ishchi o‘quv dasturi namunaviy o‘quv reja, ishchi o‘quv reja va namunaviy o‘quv dasturga muvofiq ishlab chiqildi. Yuklash
522 Унутилган подшоликдан хатлар Қ.Содиқов Yuklash
523 Тарихи туркистон Мирзо олим махдум ҳожи Азиз китобхонлар, тарихчи мутахассислар ва ўтмиш билан қизиқ- қанлар диқ^атига ҳавола этилаётган ушбу асарнинг кўп кисми Қў^он хонлиги, кисман эса Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги тарихига ба­ гишланган. Yuklash
524 Мирзо Улуғбек Тўрт улус тарихи Yuklash
525 SHAJARAYI XORAZMSHOHIY Muhammad Yusuf Yuklash
526 Ибн баттута ва унинг ўрта осиёга саёҳати Неъматулло иброҳимов Yuklash
527 Зафарнома Низомиддин шомий Yuklash
528 ЎРТА ОСИЁ ЖОЙ НОМЛАРИ ТАРИХИДАН Ҳ. ҲАСАНОЗ Ажабо, ернинг ҳам тили бўлар эканми? Ҳа, ҳурматли китобхои, ажабланманг. Ериинг тили бор. Yuklash
529 ROSSIYA VA O‘RTA OSIYO XONLIKLARI O‘RTASIDA SAVDO-DIPLOMATIK ALOQALAR O‘QUV - USLUBIY MAJMUA Yuklash
530 Ўзбекистон тарихи А.Р. Муҳаммаджонов Yuklash
531 Қадимги ўрта осиё тарихи А.Сагдуллаев Yuklash
532 Қадимги туркистон Қозоқбой Махмудов Yuklash
533 Хоразмда тарихнавислик (XVII-XIX ва XX аср бошлари) Қувомиддин Муниров Yuklash
534 Самарқандга Амир Темур Саройига саёҳат кундалиги (1403-1406 йиллар) Руи Гонсалес де Клавихо Yuklash
535 Самарқанд тарихи И.М. Мўминов Yuklash
536 Самарқанд тарихи И.М. Мўминов Yuklash
537 Сийрат ас-султон Жалол ад-Дин Мангбурни Шиҳобиддин Муҳаммад ан-Насавий Yuklash
538 Амир Темур Аждодлари Омонулла Бўриев Yuklash
539 Зафарнома Шарафуддин Али Йаздий Yuklash
540 Шарк ва гарб фалсафаси Н.Маматов Yuklash
541 Архившунослик Шарипова М.Ф. Yuklash
542 Архившунослик Шарипова М.Ф. Yuklash
543 Davlat muassasalari tarixi Abduraximova N.A. Yuklash
544 Энг янги тарих Кичкилов Ҳ. Yuklash
545 Ўзбек хонликлари тарихшунослиги Ш.Атаджанов ,З.Илҳомов Yuklash
546 Афросиёбга саёҳат Шорасул Шораҳимов Yuklash
547 Jahon tarixi Lafasov M. Yuklash
548 Туркистондаги вақт мулклари тарихи Собиржон Болтабоев Yuklash
549 “XORIJIY MAMLAKATLAR TARIXSHUNOSLIGI” FANIDAN ‟QUV –USLUBIY MAJMUA MODULI Yuklash
550 MILLIY DAVLATCHILIGIMIZ TARIXINING MUMTOZ NAMUNASI Темур Yuklash
551 Ўрта осиё халқлари тарихининг тарихшунослигидан лавҳалар 1 қисм Т.С.Саидқулов Yuklash
552 Очерк истории семиречья В.В. Бартольд Yuklash
553 Хоразмнинг суғорилиш тарихи Я.Ғ. Ғуломов Yuklash
554 Бадоеъул вақоеъ Зайниддин Маҳмуд Восифий Yuklash
555 Абдулланома Ҳофиз Таниш Ал-Бухорий Yuklash
556 Араб - Ўзбек езув С.Йўлдошев Yuklash
557 Чоризм ҳукмронлиги даврида ислом Собиржон Болтабоев Yuklash
558 ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД ЕВРОМ И США П О Ш ШОРОЙ МИРОВОЙ войны (1945—1995 гг.) Г. А. ХИДОЯТОВ, X. Г. ГУЛАМОВ Yuklash
559 Искусство средней азии Б.В.Веймарн Yuklash
560 История коканда Х.Н.Бабабеков Yuklash
561 История науки МИРЗО УЛУГБЕК Yuklash
562 ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ» ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ Yuklash
563 История Халифата том 1 Олег Георгиевич Большаков Yuklash
564 История Халифата Том 2. Эпоха великих завоеваний, 633—656 Олег Георгиевич Большаков Yuklash
565 История Халифата Том 3. Между двумя гражданскими войнами, 656–696 Олег Георгиевич Большаков Yuklash
566 История Халифата Том 4. Олег Георгиевич Большаков Yuklash
567 «ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ » УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА Yuklash
568 Репрессивная политика советской власти и культура узбекистана трагедия вқживания 1925-1953 З.Р. Ишанходжаева Yuklash
569 ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИЙ ВА МИЁНАИ МАХСУСИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН МАҶМУАИ УСЛУБИЙ Yuklash
570 Муқаддима Муқаддима Yuklash
571 ДАСТУРИ КОРИ ТАЪЛИМИЙ аз фани МУЗЕЙШУНОСИ ВА АРХИВШУНОСИ ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИЙ ВА МИЁНАИ МАХСУСИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН Yuklash
572 “TARIX FALSAFASI VA METODOLOGIYASI” O‟QUV-USLUBIY MAJMUA MODULI Yuklash
573 МАҶМУАИ УСЛУБИЙ аз фани ТАРИХШИНОСИ ВА МАНБАШИНОСИ ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИЙ ВА МИЁНАИ МАХСУСИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН Yuklash
574 ТУРКИСТОН БОСКИНИ МАЖИД КАСАНИЙ Yuklash
575 O’RTA OSIYO XONLIKLARI TARIXI TARIXShUNOSLIGI TARIXSHUNOSLIK VA MANBASHUNOSLIK KAFEDRASI Yuklash
576 Маҷмуаи услубий аз фани Фалсафа ва методологияи таърих ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИЙ ВА МИЁНАИ МАХСУСИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН Yuklash
577 Крестьянство бухарского эмирата в конце XIX- начале XXв К.З.Хакимова Yuklash
578 Пайғамбарлар тарихи Муҳаммад Саййид Тантовий Yuklash
579 Темур тузуклари Аҳмедов Б. Yuklash
580 Дунё,Сиёсат,Жамият Аюпов О. Yuklash
581 Ўзбекистон ҳудудида давлатчиликнинг падо бўлиши ва ривожланиш босқичлари (Бактрия мисолида) Шайдуллаев Ш.Б. Yuklash
582 Tarixiy metrologiya Hamrayev N.M. Yuklash
583 Жаҳон тарихи Салимов Т.Ў. Yuklash
584 Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти Сагдуллаев А. Yuklash
585 Археология асослари Арциховский А.В. Yuklash
586 Қўйи Зарафшон водийсининг суғориш тарихи (қадимги даврдан то ХХ аср бошларигача) Муҳаммаджонов А.Р. Yuklash
587 Qadimgi sharq tarixi Kabirov A. Yuklash
588 Темур ва темурийлар салтанати Муҳаммаджонов А. Yuklash
589 Марғиноний ва унинг издошлари Жўзжоний А.Ш. Yuklash
590 Улуғбек академияси Абдураҳмонов А. Yuklash
591 Буюк ипак йўли: муносабатлар ва тақдирлар Хўжаев А. Yuklash
592 Бухоро тарихи Абу Бакр Муҳаммад ибн Yuklash
593 Шажарайи Тарокима Баҳодирхон Абулғозий Yuklash
594 Шажарайи турк Абулғозий Yuklash
595 Шоҳнома Фирдавсий А. Yuklash
596 Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи Асқаров А. Yuklash
597 Амир Темур сабоқлари Амир Темур Yuklash
598 Амир Темур сабоқлари 2 китоб Амир Темур Yuklash
599 Амир Темур сабоқлари 3 китоб Амир Темур Yuklash
600 Амир Темур салтанати Люсьен Кэрэн Yuklash
601 Амир Темур салтанати Люсьен Кэрэн Yuklash
602 Амир Темур ўғитлари Амир Темур Yuklash
603 Гўри Амир мақбараси Бердимуродов А. Yuklash
604 Arxeologiya Egamberdiyeva N.A. Yuklash
605 Архившунослик Шарипова М.Ф. Yuklash
606 Бухоронинг ибтидоий давр тарихидан лавҳалар Асқаров А. Yuklash
607 Ўзбек давлатчилиги тарихи Азамат Зиё Yuklash
608 Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари Отахўжаев А. Yuklash
609 Қадимги Ўрта Осиё шаҳарлари тарихи Эшов Б. Yuklash
610 Убайдаллоҳхон Шайбонийлар давлатнинг ҳукмдори Мирзаев Б. Yuklash
611 Бобурийлар сулоласи Нуритдинов М. Yuklash
612 Амир Темур ўғитлари Амир Темур Yuklash
613 Тарихдан сабоқлар Аҳмедов Б. Yuklash
614 Бухоро амирлигида жадидлар ва қадимчалар фаолияти (XIX аср охири -ХХ аср бошлари) Жамолова Д.М. Yuklash
615 Davlat muassasalari tarixi Abdurahimova N.A. Yuklash
616 Davlat muassasalari tarixi Abduraximova N.A. Yuklash
617 Туркистон миллий озодлик ҳаракати Зиёева Д. Yuklash
618 Ғарб мамлактларининг энг янги тарихи (1918-1945 йй.) 1 қисм Кичликов Ҳ. Yuklash
619 Энг янги тарих (1945-2010 йй.) Кичликов Ҳ. Yuklash
620 Энг янги тарих (1945-2010 йй.) Кичликов Ҳ. Yuklash
621 Этнология Аширов А. Yuklash
622 Археология ва этнология асослари (этнология) Файзуллаев М. Yuklash
623 Falsafa tarixi Mamatov N. Yuklash
624 Tarix. 1 qism. Qadimgi davr Sultonov F. Yuklash
625 Шарқ ва ғарб Сулаймонова Ф. Yuklash
626 Буюк ғиждувонийлар Садриддин Салим Бухорий Yuklash
627 Тарих- ўтмиш ва келажак кўзгуси Зиёев Ҳ. Yuklash
628 Ўзбекистон мустақиллиги учун курашларнинг тарихи Зиёев Ҳ. Yuklash
629 Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати Дадабоев Ҳ. Yuklash
630 Султон ул-Муъиззуддин Абу Мансур Мотуридий Ас-Самарқандий Исломий Ҳ. Yuklash
631 Бухоро ёҳуд Мовароуннаҳр тарихи Вамбери Ҳерман Yuklash
632 Амир Темурнинг ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли ёзма манбалар маълумоти асосида Мўминов И. Yuklash
633 Амир Темурнинг ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли ёзма манбалар маълумоти асосида Мўминов И. Yuklash
634 Ibtidoiy jamoa tarixi Seytimbetova N. Yuklash
635 Al-Adab Al-Mufrad Imom Ismoil al-Buxoriy Yuklash
636 Al-Jomi` as-Sahih Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy Yuklash
637 Ал-Жомиъ ас-Саҳиҳ Абу Абдуллоҳ ибн Исмоил ал-Бухорий Yuklash
638 Ал-Жомиъ Ас-Саҳиҳ Абу Абдулоҳ Муҳаммад ибн Исмоил Ал-Бухорий Yuklash
639 Ал-Жомиъ Ас-Саҳиҳ Абу Абдулоҳ Муҳаммад ибн Исмоил Ал-Бухорий Yuklash
640 Ўзбек ёшлари ва хорижий таълим Ирзаев Б. Yuklash
641 Биздан озод ва обод Ватан қолсин 2 жилд Каримов И. Yuklash
642 Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3 жилд Каримов И. Yuklash
643 Ислом тарихи. 1 китоб Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф Yuklash
644 Ўзбек халқи этнографияси Жабборов И. Yuklash
645 Ўрта Осиё археологияси Кабиров Ж. Yuklash
646 Jahon mamlakatlari Ergashev Sh. Yuklash
647 Jahon tarixi (1918-2008) Lafasov M. Yuklash
648 Jahon tarixi (1918-2008) Lafasov M. Yuklash
649 Жаҳон тарихи (Яги давр. 1 қисм. XVI-XVIII асрлар) Эргашев Ш. Yuklash
650 Жаҳон тарихи (Европа мамлакатлари V-XV асрларда) Салимов Т.Ў. Yuklash
651 Қадимги дунё тарихи. 2 қисм Крушкол Ю.С. Yuklash
652 Jahon mamlakatlarining iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi Xusanov A. Yuklash
653 Жаҳон тарихи (Яги давр. 1 қисм. XVI-XVIII асрлар) Эргашев А. Yuklash
654 Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни Шониёзов К. Yuklash
655 Қадимги турклар Гумилев Л.Н. Yuklash
656 Jahon tarixi Lafasov M. Yuklash
657 Туркистон халқлари қўллаган тақвимлар Хакимов М. Yuklash
658 Markaziy Osiyo xakqlari tqrixi Saidov Sh. Yuklash
659 Тўрт улус тарихи мирзо Улуғбек Yuklash
660 O`zbekiston tarixi Murtazayeva R.H. Yuklash
661 Mustaqil O`zbekiston tarixi Jo`rayev N. Yuklash
662 English Grammar in USE Raymond Murphy Yuklash
663 Mutaxasislikning nazariy masalalari fanidan ma`ruzalar matni Хўжаев А. Yuklash
664 Қадимги Юнон афсона ва ривоятлари Кун Н.А. Yuklash
665 Бухоро тарихи Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар ан-Наршахий Yuklash
666 Зафарнома Шомий Н. Yuklash
667 Ўзбекистоннинг энг янги тарихи хрестоматияси Сабиров А. Yuklash
668 O`zbekiston tarixi Usmonov Q. Yuklash
669 Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари Алимова Д.А. Yuklash
670 O`rta Osiyo me`moriy yodgorliklari- Vatanimiz tarixini o`rganishning moddiy manbalari Хўжаев А. Yuklash
671 Ўрта асрлар тарихи Қурбонгалиева Р. Yuklash
672 Ўзбек дипломатияси тарихидан Хайруллаев М.М. Yuklash
673 O`zbekiston tarixi Murtazayeva R.H. Yuklash
674 Ўзбекистон тарихи манбалари Аҳмедов Б. Yuklash
675 O`zbekiston tarixi Usmonov Q. Yuklash
676 O`zbekiston tarixi (1917-1991 yillar) Usmonov Q. Yuklash
677 O`zbekiston tarixi Hasanov B.V. Yuklash
678 O`zbekiston tarixi Narbekov A.V. Yuklash
679 O`zbekiston tarixi Usmonov Q. Yuklash
680 O`zbekiston tarixi Usmonov Q. Yuklash
681 O`zbekiston tarixi (Mystaqillik davri) Usmonov Q. Yuklash
682 O`zbekiston tarixi Alimov Sh.Q. Yuklash
683 Ўзбекистон тарихидан материаллар. 3 китоб Шамсутдинов Р. Yuklash
684 Ўзбекистон халқлари тарихи. 8-9 синф Исҳоқова М. Yuklash
685 O`zbekiston tarixi (Mustaqillik davri) Jo`rayev N. Yuklash
686 Ўзбекистоннинг янги тарихи. Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида. 1 китоб Содиқов Ҳ. Yuklash
687 Ўзбекистоннинг янги тарихи. Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида. 1 китоб Жўраев М. Yuklash
688 Ўзбекистоннинг энг янги тарихи хрестоматияси Сабиров А. Yuklash
689 Ўзбекистоннинг энг янги тарихи хрестоматияси Сабиров А. Yuklash
690 Палеография Болтабоев С. Yuklash
691 Паронимлар муғати Маъруфов А. Yuklash
692 Payg`ambarlar tarixi islomiyat tarixidir Obidov R. Yuklash
693 O`zbekiston tarixi (1917-1991 yillar) Usmonov Q. Yuklash
694 O`zbekiston tarixi (1917-1991 yillar) Usmonov Q. Yuklash
695 Tarix. 1 qism. Qadimgi davr Sultonov F. Yuklash
696 Қадимги дунё тарихи. 2 қисм Крушкол Ю.С. Yuklash
697 Қадимги дунё тарихи. Бойназаров Ф. Yuklash
698 Qadimgi dunyo tarixi Rajabov R. Yuklash
699 Qadimgi dunyo tarixi Rajabov R. Yuklash
700 Қадимги Ўрта Осиё тарихи Сагдуллаев А. Yuklash
701 Қадимги цивилизациялар Эргашев Ш. Yuklash
702 Qadimgi Hindiston vaXitoy san`ati va madaniyati Tojiyeva Sh. Yuklash
703 Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар Ртвеладзе Э.В. Yuklash
704 Ўзбекистон халқларининг чет эл босқичларига қарши кураши Набиев Р. Yuklash
705 Буюк хоразмийлар Садриддин Салим Бухорий Yuklash
706 Табаррук зиёратгоҳлар Садриддин Салим Бухорий Yuklash
707 Қадимги Ўрта Осиё тарихи Сагдуллаев А. Yuklash
708 Зафарнома Шарафуддин Али Йаздий Yuklash
709 Жаҳон тарихи . Янги давр. (1800-1918 йиллар) 2 қисм Эргашев Ш. Yuklash
710 Сиёсатшунослик Одилқориев Х.Т. Yuklash
711 Somoniylar davlati Kenjayev A. Yuklash
712 Султон Жалолиддин Мангуберди ҳаёти тафсилоти Шиҳобиддин Муҳаммад ан-Насавий Yuklash
713 Тангалар ўтмиш даракчилари Эрназарова Т. Yuklash
714 Tarix - munavvar ko`zgu Abdunabiyev A. Yuklash
715 Тарих терминларнинг изоҳли луғати Бекмуҳамедов Ҳ.Ю. Yuklash
716 Tarix. 1 qism. Qadimgi davr Sultonov F. Yuklash
717 Тарихи Нофеий Муҳаммад Али Балжувоний Yuklash
718 Тарихий ўлкашунослик Худоёров Н. Yuklash
719 Тарихий ўлкашунослик Набиев А. Yuklash
720 Тарихий ўлкашунослик Набиев А. Yuklash
721 Tarixiy o`lkashunoslik Xudoyorov N. Yuklash
722 Muzeyshunoslik va arxivshunoslik fanidan ma`ruza matni Yarubov A.S. Yuklash
723 Тасаввуф таълимотининг тарихий-фалсафий моҳияти Маматов М.А. Yuklash
724 Тасаввуфда ҳадислардан фойдаланиш Сотиболдиева Д. Yuklash
725 Миллий давлатчилигимиз тарихининг мумтоз намунаси Амир Темур Yuklash
726 Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё Бўриев О. Yuklash
727 Темурнома Амир Темур Yuklash
728 Темурий маликалар Файзиев Т. Yuklash
729 Тасаввуф тарихи Усмон Турар Yuklash
730 Vatan Tarixi (O`zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida) 3 kitob Shamsutdinov R. Yuklash
731 Vatan Tarixi 1 kitob Shamsutdinov R. Yuklash
732 Vatan Tarixi 1 kitob Shamsutdinov R. Yuklash
733 Vatan tarixi (XVI-XX asr boshlari) 2 kitob Shamsutdinov R. Yuklash
734 Vatan tarixi (XVI-XX asr boshlari) 2 kitob Shamsutdinov R. Yuklash
735 Vatan Tarixi (O`zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida) 3 kitob Shamsutdinov R. Yuklash
736 Vatan Tarixi (O`zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida) 3 kitob Shamsutdinov R. Yuklash
737 Vatan tarixi (XVI-XX asr boshlari) 2 kitob Shamsutdinov R. Yuklash
738 Xronologiya Rahmonqulova Z. Yuklash
739 ХХ аср иккинчи ярми жаҳон тарихи Абдураззоқова М. Yuklash
740 Зафарнома Шарафуддин Али Йаздий Yuklash
741 Бадоеъул вақоеъ Зайниддин Маҳмуд Восифий Yuklash
742 JAHON TARIXI (XVI—XIX asrning 60-yiIIari R. FARMONOV, U. JO‘RAYEV, SH. ERGASHEV Yuklash
743 8-SINF O’ZBEKISTON TARIXI КОЛЛАНМА Yuklash
744 2020 – 2021 – o`quv yilida umumiy o`rta ta’lim maktablarining 8-SINF o`quvchilar uchun HUQUQ fanidan mustaqil shug`ullanish uchun IMTIHON JAVOBLAR QOLLANMA Yuklash
745 TARIX QADIMGI DUNYO A.S. Sagdullayev, V.A. Kostetskiy Tarix. Qadimgi dunyo 6-sinf: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik Yuklash
746 10 Маротаба Қоидаси… QOLLANMA Yuklash
747 0 ‘ZBEKIST0N TARIXI SOYIBJON TILLABOYEV, AKBAR ZAMONOV Biz tariximizdan biror saliifani ham olib tashlamayniiz. Bu tarix bizniki, uni unutishga hech kimning haqqiyo‘q Yuklash
748 TARIX QADIMGI DUNYO A.S. Sagdullayev, V.A. Kostetskiy Yuklash
749 CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK Sh. UBAYDULLAYEV, B. G‘AFUROV, O. ORTIQOV Yuklash
750 DUNYO DINLARI TARIXI Z. ISLOMOV, D. RAHIMJONOV, J. NAJMIDDINOV Yuklash
751 Falsafa (etika, estetika, mantiq) N.MAMATOV Yuklash
752 Falsafa Axmedov Yuklash
753 ФИЛОСОФИЯ С.Д. Ахмедова Yuklash
754 JAHON TARIXI T. O‘. Salimov, F. E. Sultonov Yuklash
755 JAHON TARIXI Shuhrat Ergashev, Begzod Xodjayev, Jamshid Abdullayev Yuklash
756 Jahon tarixi M.Lafasov Yuklash
757 Амир Темур давлати Усмонов Б. Yuklash
758 Архившунослик Шарипова М.Ф. Yuklash
759 Ат-Табари История Абу Джафар Мухаммад Yuklash
760 Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё тарихий географияси Бўриев О. Yuklash
761 Бухоро ёхуд Мовароннаҳр тарихи Вамбери Х. Yuklash
762 Бухоро ёҳуд Мовароуннаҳр тарихи Вамбери Ҳерман Yuklash
763 Бухоро халқининг ҳасрати тарихи Олимхон Амир Саййид Yuklash
764 Буюк Бобурийлар тарихи (XVI-XIX аср) Низомиддинов Н.Ғ. Yuklash
765 МИЛЛИЙ ГОЯ Н.Х.ХАКИМОВ Yuklash
766 Буюк хоразмийлар Бухорий Садриддин Салим Yuklash
767 Ғиждувоний илм аҳллари хотирасида Ҳасаний М. Yuklash
768 Жаҳон музейшунослиги Курязова Д.Т. Yuklash
769 8-SINF O’ZBEKISTON TARIXI QOLLANMA Yuklash
770 Жаҳон тарихи Салимов Т.Ў. Yuklash
771 Тарихи жаҳонгушо Жувайний А.А. Yuklash
772 Учебно-методический комплекс по предмету"История культурыи искусства Узбекистана"а" Якубжанов Н.К. Yuklash
773 O‘ZBEKISTON TARIXI A. MUHAMMADJONOV Yuklash
774 История Узбекистана Усманов К. Yuklash
775 Oʻzbekiston tarix 10-sinf QAXRAMON RAJABOV Yuklash
776 Oʻzbekiston tarix 11-sinf NARZULLA JO`RAYEV Yuklash
777 Учебно-методическиц комплекс по предему "История Узбекистанайа Якубжанов Н.К. Yuklash
778 АРХЕОЛОГИЯ АСОСЛАРИ А.В.АРЦИХОВСКИЙ Yuklash
779 Итоговая Государственная аттестация Якубжанов Н.К. Yuklash
780 Қадимги дунё тарихи Крушкол Ю.С. Yuklash
781 Қадимни дунё тарихи Крушкол Ю.С. Yuklash
782 ТАРИХ ИСТИЛОЛАР ВА КЎЯҒОЛОНЛАР Ҳ.АБДИЕВ Yuklash
783 Кўҳна харобалар сири жабборов И. Yuklash
784 Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда Сагдуллаев А. Yuklash
785 O`zbekiston tarixi 1917-1991 Q.Usmonov. Yuklash
786 Древние города в долине Кашкадарьи Лунина С. Yuklash
787 Маданиятшунослик фанидан муаммоли маъруза матнлари тўплами Усмонов Қ. Yuklash
788 Махдуми Аъзам ва Даҳбед Каттаев К. Yuklash
789 Музей предметининг атрибутцияси ва экспертизаси фанидан маърузалар матни Хўжаев А. Yuklash
790 Учебно-методический комплекс по предмету "Научное наследие ученых Средней Азии и история учений суфизма" Якубжанов Н.К. Yuklash
791 Ўрта Осиё хонликларнинг қўшни давлатлар билан дипломатик ва савдо-иқтисодий муносабатлари Алимова Р.Р. Yuklash
792 Султон ул-Орифин Хожа Аҳмад Яссавий Исломий Ҳ. Yuklash
793 Сурхондарё этнографияси Турсунов С.Н. Yuklash
794 Тарих атамаларининг қисқача изоҳли луғати Чориев З. Yuklash
795 tarix_qadimgi_dunyo_6-sinf QOLLANMA Yuklash
796 UMUMIY SOTSIOLOGIYA N. S. Aliqoriyev. Yuklash
797 Xarakatlar-strategiyasi-asosida-IIO-Monografiy КОЛЛАНМА Yuklash
798 БУХОРО ТАРИХИ Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар ан-Наршахий Қўлингиздаги «Бухоро тарихини Ўрта Осиёнинг ерли халқлари томонидан қачонлардир ёзилиб, энди ўтмиш асрлар сацифаларини ёритиш учун хизмат цилиб келаётган нодир ёзма ёдгорликларнинг энг цадимийларидан биридир дейилса, хато қилинмаган бўлади. Дарҳацицат, бундан 1000 йил муқаддам Yuklash
799 О ‘ZBEKISTON TARIXI Q. USMONOV, U. JO‘RAYEV, N. NORQULOY Yuklash
800 JAHON TARIXI R. FARMONOV, U. JO ‘RAYEV, SH. ERGASHEV Yuklash
801 TARIX QADIMGI DUNYO A.S. Sagdullayev, V.A. Kostetskiy Yuklash
802 Тарихи Муқим хоний Муҳаммад Юсуф Мунши Yuklash
803 O‘ZBEKISTON TARIXI (IV ASRDAN XVI ASRGACHA) 7-SINF A. MUHAMMADJONOV Yuklash
804 Тарихи Фарғона Исҳоқхон Тўра Ибрат Yuklash
805 O‘zbekiston tarixi (Mustaqillik davri) Narzulla Jo‘rayev, Akbar Zamonov Yuklash
806 PAYG`AMBARLAR TARIXI ISLOMIYAT TARIXIDIR Rahmatulloh qori Obidov Yuklash
807 Тарихий ўлкашунослик ва урбанизация жараёнлари Хўжаев А. Yuklash
808 Rahmatulloh qori Obidov Rahmatulloh qori Obidov Yuklash
809 TARIX A.S. Sagdullayev, V.A. Kostetskiy Yuklash
810 TASVIRIY SAN`AT TARIXI XAYROV RASIM ZALIMXON O`G`LI Yuklash
811 TASVIRIY SANAT TARIXI Tuzuvchi: S. O. Mirzayev Yuklash
812 Теория и практика строительства демократического общества в Узбекистане Азизхонов А.Т. Yuklash
813 Тошкент шаҳрининг жаҳон цивилизацияси тараққиётида тутган ўрни Ғуломов С.С. Yuklash
814 Ўзбекистон тарихи Усмонов Қ. Yuklash
815 Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи Хамидова М. Yuklash
816 Ўзбекистон давлатчилиги ва бошқарув тарихи Эшов Б. Yuklash
817 Ўзбекистон давлатчилиги ва бошқарув тарихи Эшов Б. Yuklash
818 Ўзбекистон тарихи манбалари (Қадимги замон ва ўрта асрлар) Аҳмедов Б. Yuklash
819 Ўзбекистон тарихи (IV асрдан XVI аср бошларигача) Муҳаммаджонов А.Р. Yuklash
820 Ўзбекистонда демократик жамият қўриш назарияси ва амалиёти 1 қисм. Бўриева М. Yuklash
821 Ўзбекистонда маънавий-руҳий тикланиш (социал-фалсафий таҳлил) Отамуратов С. Yuklash
822 Ўзбекистонда маънавият соҳасидаги ислоҳотлар: ривожланиш босқичлари,эришилган натижалар ва истиқболи Назаров Қ. Yuklash
823 Ўзбекистоннинг янги тарихи. 1 китоб. Туркисто чор россияси мустамлакачилиги даврида Содиқов Ҳ. Yuklash
824 Улуғбек академияси Абдураҳмонов А. Yuklash
825 Ўрта асрлар тарихи Семёнов В.Ф. Yuklash
826 Ўрта Осиё археологияси Кабиров Ж. Yuklash
827 Ўрта Осиё археологияси Кабиров Ж. Yuklash
828 Ўрта осиё халқлари тарихининг тарихшунослигидан лавҳалар Саидқулов Т.С. Yuklash
829 Ўрта асрлар тарихи Семёнов В.Ф. Yuklash
830 Шажарайи тарокима Абулғозий Баҳодирхон Yuklash
831 Шажарайи Хоразмшоҳий Муҳаммад Юсуф Баёний Yuklash
832 Энг янги тарих (1945-2010 йй.) Кичкилов Ҳ. Yuklash
833 Этнический атлас Узбекистана Илхомов А. Yuklash
834 ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ НАУКИ Мамашакиров С. Yuklash
835 KITOB O`ZBEKISTON TARIXI 7-SINF RUS S.OTAMIRZAYEVA,M.YUSUPOVA Yuklash
836 KITOB O`ZBEKISTON TARIXI 8-SINF RUS D. T. ISAKOVA, Yuklash
837 KITOB O`ZBEKISTON TARIXI 10-SINF A.Ergashev, T.Ergashev Yuklash
838 KITOB O`ZBEKISTON TARIXI 11-SINF Sh. SIROJIDDINOV Yuklash
839 @Kitob_Darsliklar 5-sinf Tarix (rus sinf) Dilorom Yormatova Yuklash
840 @mustaqilishlar Falsafa tarixi (J.Tulenov) Yuklash
841 7-sinf JAHON TARIXI (6) DAVID H/McFarland Yuklash
842 9 sinf tarix olimpiada test tarix(1) S.TO`YCHIYEVA Yuklash
843 10 sinf Tarix olimpiada test S.TO`YCHIYEVA Yuklash
844 ] Tarix savol-javob S.S.XAN,L.H.JO`RAYEV,K.A.INOGAMOVA,O.N.MAXSUDOVA Yuklash
845 5-sinf Tarixdan hikoyalar S.TO`YCHIYEVA Yuklash
846 9-sinf Jahon tarixi E.I. Musaboyev, A.Q. Bayjanov Yuklash
847 9-sinf Òzbekiston tarixi F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
848 11-sinf Jahon tarixi G. DROZDOVA, M. HAMIDOVA, M. HAKIMOVA Yuklash
849 11-sinf Òzbekiston tarixi Rahmatulloh qori Obidov Yuklash
850 Òzbekiston tarixi. Milliy istiqlol davri Dilorom Yormatova Yuklash
851 6-sinf tarix darsligi 2017 G. DROZDOVA, M. HAMIDOVA, M. HAKIMOVA Yuklash
852 8-jahon_tarixi - 2019 (2) H.Uzoqov, O`.Mirzakarimova, R.Saidova Yuklash
853 __8-jahon_tarixi - 2019 R.RASULOV,A.MIRAZIZOV Yuklash
854 1-oktabrga senariy R.Niyozmetova, J.Samigova, M.Mirmaxsudova Yuklash
855 1-seminar Ozb tarixi-1 Q. USMONOV, U. JO‘RAYEV, N. NORQULOY Yuklash
856 1937_1938_yillardag_Katta_qirg’in F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
857 2016-fozilov-fuqar-jamiyat-lot E.I. Musaboyev, A.Q. Bayjanov Yuklash
858 Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa_dayn va majmai bahrayn T.Usmonxo`jayev, S.Arzumanov Yuklash
859 abu_rayhon_beruniy2_ziyouz_com O`QUV QO`LLANMA Yuklash
860 abu_tohirxuja_samariya_ziyouz_com George Woolard Yuklash
861 Alixonto`ra Sog`uniy. Turkiston qayg`usi G. DROZDOVA, M. HAMIDOVA, M. HAKIMOVA Yuklash
862 Amir Temur - faxrimiz, g`ururimiz H.Uzoqov, O`.Mirzakarimova, R.Saidova Yuklash
863 Amir Temur solnomasi. Muhammad Ali G. DROZDOVA, M. HAMIDOVA, M. HAKIMOVA Yuklash
864 Amir Temur va temuriylar davrida madaniyat va san`at Baxtiyor To`rayev Yuklash
865 Amir Temur va Ulug`bek zamondoshlari xotirasida F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
866 Amir Temur. Zafar yo`li H.Uzoqov, O`.Mirzakarimova, R.Saidova Yuklash
867 Amriddin Berdimurodov. Go`ri Amir maqbarasi J.USAROV Yuklash
868 Anatoliy_Sagdullayev_Qadimgi_O`zbekiston N.K.Ahmedov Yuklash
869 Ashraf Ahmedov. Ulug`bek (hayoti va faoliyati) N.K.Alunedov Yuklash
870 Axtam O`rolov, Inoyatullo Suvonqulov. Allomalar olami K.TURDIYEV,D.AHMEDOV Yuklash
871 Azamat Ziyo. O`zbek davlatchiligi tarixi D.Fayzullaev, M.Mirhabibova, A.Saitova, Sh.Hamrakulova Yuklash
872 Aziz Qayumov. Abu Rayhon Beruniy. Abu Ali ibn Sino Baxtiyor To`rayev Yuklash
873 Bizkim o`zbeklar... NARZULLAYEV.A Yuklash
874 Bo`riboy Ahmedov. Amir Temur (roman) Beatrece S.Mikulecky Linda Jeffries Yuklash
875 Bo`riboy Ahmedov. Amir Temur darslari F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
876 Bo`riboy Ahmedov. Amir Temur haqida hikoyalar R. FARMONOV, U. JO ‘RAYEV, SH. ERGASHEV Yuklash
877 Bo`riboy_Ahmedov_O`zbekiston_tarixi H.Uzoqov, O`.Mirzakarimova, R.Saidova Yuklash
878 Bosmachilik - haqiqat va uydirma XAYROV RASIM ZALIMXON O`G`LI Yuklash
879 Buxoro jadidlari T.Usmonxo`jayev Yuklash
880 buxoro_amirligi_hasrati_ziyouz_com Y.MORITA Yuklash
881 D_Alimova,_D_Rashidova_Mahmudxo`ja F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
882 Davlat va huquq nazariyasi (Odilqoriev) Yuklash
883 Demakiratik jamiyat Raymond Murphy Yuklash
884 Dilorom Alimova Margarita Filanovich. Toshkent tarixi Dilorom Yormatova Yuklash
885 Dinshunoslik yangi qo`llanma Q. USMONOV, U. JO‘RAYEV, N. NORQULOY Yuklash
886 Dinshunoslik Rick van Hattem Yuklash
887 Dono Ziyoyeva. Turkiston milliy ozodlik harakati D.Fayzullaev, M.Mirhabibova, A.Saitova, Sh.Hamrakulova Yuklash
888 E_Rtveladze,__Ye_Abdullayev (1) A_Saidov, Yuklash
889 E_Rtveladze,_A_Saidov,_Ye_Abdullayev E.I. Musaboyev, A.Q. Bayjanov Yuklash
890 Eng yangi tarix (1918-1945) G. DROZDOVA, M. HAMIDOVA, M. HAKIMOVA Yuklash
891 Eng yangi tarix (1945-2010) R.RASULOV,A.MIRAZIZOV Yuklash
892 . Urxun alifbosi qanday tuzilgan Ergash Umarov Yuklash
893 firavnlar_mamlakati_ziyouz_com D.Fayzullaev, M.Mirhabibova, A.Saitova, Sh.Hamrakulova Yuklash
894 Sharq va g`arb Fozila Sulaymonova. Yuklash
895 Fozilbek Otabek o_g_li. Dukchi eshon voqeasi D.Fayzullaev, M.Mirhabibova, A.Saitova, Sh.Hamrakulova Yuklash
896 Fuqarolik_jamiyati F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
897 fuqarolik_zhamiyati R. FARMONOV, U. JO ‘RAYEV, SH. ERGASHEV Yuklash
898 . Boburiyzodalar G_ofurjon Sotimov Yuklash
899 _Rossiya_imperiyasi G`ulomjon_Ahmadjonov Yuklash
900 Sharq javohirlari G`ulomxon G`afurov. Yuklash
901 Halim Boboyev va b. O`zbek davlatchiligi tarixi. 2-kitob Dilorom Yormatova Yuklash
902 Amir Temurning harbiy mahorati Hamidulla Dadaboyev. Yuklash
903 . Sayyoh olimlar Hamidulla Hasanov Yuklash
904 Ato Abushiy (1). Turkiy qavmlar tarixi Hasan Yuklash
905 Hasan Ato Abushiy. Turkiy qavmlar tarixi T.Usmonxo`jayev Yuklash
906 . Qo`qon tarixi Haydarbek Bobobekov Yuklash
907 (1). Buxoro va Movarounnahr tarixi Herman Vamberi Yuklash
908 . Buxoro va Movarounnahr tarixi Herman Vamber Yuklash
909 Hoji Ismatulloh Abdulloh. Markaziy Osiyoda Islom madaniyati H.Uzoqov, O`.Mirzakarimova, R.Saidova Yuklash
910 Hudud ul-olam (Movarounnahr tavsifi) H.Uzoqov, O`.Mirzakarimova, R.Saidova Yuklash
911 Humoyinnoma R.Niyozmetova, J.Samigova, M.Mirmaxsudova Yuklash
912 Huquqshunoslik 2003 G`ulomjon_Ahmadjonov Yuklash
913 Huquqshunoslik S.S.XAN,L.H.JO`RAYEV,K.A.INOGAMOVA,O.N.MAXSUDOVA Yuklash
914 Ibrohim Karim. Madaminbek O`QUV QO`LLANMA Yuklash
915 . Xorazmlik buyuk ensiklopedist olim Ibrohim Mo`minov Yuklash
916 __Amir_Temurning Ibrohim_Mo`minov Yuklash
917 ibtidoiy_jamoa_tarixi O`QUV QO`LLANMA Yuklash
918 ibtidoiy_jamoa_tarixi_ Ravshan Rajabov Yuklash
919 Irpan_To`xtiyev_Ming_uylarning_arxitekturasi E.I. Musaboyev, A.Q. Bayjanov Yuklash
920 Ismoil Gaspirinskiy va Turkiston R. FARMONOV, U. JO ‘RAYEV, SH. ERGASHEV Yuklash
921 O`zbek xalqi etnografiyasi Iso Jabborov. Yuklash
922 Jadidchilik_islohot,_yangilanish S.Mustafayev, O`.Axmedov Yuklash
923 Jahon dinlari tarixi ( 2002 I.Jabborov S.Jabborov Yuklash
924 jahon_tarixi_i_qism._qadimgi_sharq_yunoniston_rim Q. USMONOV, U. JO‘RAYEV, N. NORQULOY Yuklash
925 Jaxon tarixi Salimov 2014 Beatrece S.Mikulecky Linda Jeffries Yuklash
926 Kremlda òtgan yillarim Baxtiyor To`rayev Yuklash
927 Qadimgi turklar Lev Gumilev. Yuklash
928 Turkiston xalqlari qo`llagan taqvimlar M. Hakimov. Yuklash
929 M_Yunusxo`jayeva,_U_ Mirismoilova Yuklash
930 Mahmudjon Nuritdinov. Boburiylar sulolasi E. DMAROV, R. KARIMOV, M. MIRSAIDOVA, G. OYXO‘JAYEVA Yuklash
931 Majid Hasaniy. Turkiston bosqini F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
932 Majid Hasaniy. Yurt bo ynidagi qilich yoki istilo Dilorom Yormatova Yuklash
933 Milliy_Istiqlol_g`oyasi_ I_Ergashev Yuklash
934 Milliy_istiqlol_g`oyasi_va_milliy M. N. NARZULLAYEV, V. Sh. FAYZIYEV Yuklash
935 Mixail Masson. Samarqand osori atiqalariga oid uch voqea Hamidulla Hasanov Yuklash
936 Muhammad Solih Shayboniynoma_www.ziyouz.com F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
937 Munavvar qori Abdurashidxonov. Yer yuzi A.Ergashev, T.Ergashev Yuklash
938 muzeyshunoslik_fanidan R. FARMONOV, U. JO ‘RAYEV, SH. ERGASHEV Yuklash
939 Amir Temur davri ma`naviyati Naim G`oyibov. Yuklash
940 _Katta_qirg`inning_kelib Naim_Karimov Yuklash
941 _Temuriylar_davri_madaniyati Naim_Norqulov Yuklash
942 Amir Temur - rivoyat va haqiqat Narzulla Ahmedov. Yuklash
943 Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma Nizomiddin Shomiy. Yuklash
944 O`zbekiston_davlatchiligi_tarixi_ocherklari D. T. ISAKOVA, E. B. SHAKARBOYEV Yuklash
945 O`rta asrlar tarixi (1) D.Fayzullaev, M.Mirhabibova, A.Saitova, Sh.Hamrakulova Yuklash
946 O`rta Osiyo xalqlarining etnik tarixi S.S.XAN,L.H.JO`RAYEV,K.A.INOGAMOVA,O.N.MAXSUDOVA Yuklash
947 O`zbek elining qabila va urug`lari E.I. Musaboyev, A.Q. Bayjanov Yuklash
948 O`zbek_xalqining_kelib_chiqishi E.I. Musaboyev, A.Q. Bayjanov Yuklash
949 O`zbekiston tarixi ( Q.Ergashev, H.Hamidov). Yuklash
950 O`zbekiston tarixi yosh tadqiqotchilar nigohida Q. USMONOV, U. JO‘RAYEV, N. NORQULOY Yuklash
951 O`zbekiston_madaniyati_ Usmon_Qoraboyev Yuklash
952 Qadimgi dunyo tarixi 2009 R. Rajabov Yuklash
953 QADIMGI SIVILIZATSIYA SH ERGASHEV Yuklash
954 Qadimgi tarixchilar O`rta Osiyo haqida D.Fayzullaev, M.Mirhabibova, A.Saitova, Sh.Hamrakulova Yuklash
955 qadimgi_dunyo_tarixi_xrestomatiyasi T.Usmonxo`jayev Yuklash
956 Qor qo`ynida lolalar (Qatag`on etilgan ayollar) Hamidulla Hasanov Yuklash
957 qoraqalpogiston_tarixi. Y.M.FAYZIYEV Yuklash
958 Rui_Gonsales_de_Klavixo_Samarqandga F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
959 Salohiddin Toshkandiy. Temurnoma Salohiddin Yuklash
960 shajarayi_xorazmshohiy_ Naim G`oyibov. Yuklash
961 Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma Sharafiddin Yuklash
962 v va b. O`zbek xonliklari tarixshunosligi Sherzod Atajano Yuklash
963 Sirli Kushonlar saltanati Shokirjon Pidayev. Yuklash
964 Sohibqiron arab muarrixlari nigohida - Ubaydulla Uvatov Yuklash
965 sotsiologiya Ubaydulla Uvatov Yuklash
966 sotsiologiya_fanidan_maruzalar_matni D. T. ISAKOVA, E. B. SHAKARBOYEV Yuklash
967 Sotsiologiya_yangi_darslik F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
968 Tarix o`qitish metodikasi ma`ruzalar matni G`ulomxon G`afurov. Yuklash
969 tarix o`qitish metodikasi R.RASULOV,A.MIRAZIZOV Yuklash
970 tarix terminlarining izohli lug‘ati E. DMAROV, R. KARIMOV, M. MIRSAIDOVA, G. OYXO‘JAYEVA Yuklash
971 Temuriy malikalar J.USAROV Yuklash
972 Toshpo`lat Usmonov. Ahmad Farg`oniy va bayt ul-hikma Usmonov. Ahmad Yuklash
973 UMK-ARXEOLOGIYA F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
974 umumiy_sotsiologiya Raymond Murphy Yuklash
975 Valiqul_Ishquvatov_Qo`qon_Rossiya S.S.XAN,L.H.JO`RAYEV,K.A.INOGAMOVA,O.N.MAXSUDOVA Yuklash
976 xalqaro_munosabatlar_va_diplomat F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
977 Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi Rahmatulloh qori Obidov Yuklash
978 xronologiya_va_metrologiya Bolalarga SHOSHILINCH STATSIONAR YORDAM KÖRSATISH. Yuklash
979 yordamchi_tarix_fanlari K.TURDIYEV,D.AHMEDOV Yuklash
980 Z_Choriyev,_Sh_Shaydullayev,_T_Annayev Sh_Shaydullayev Yuklash
981 Zayniddin Vosifiy. Badoye`ul vaqoye` F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
982 Zoir_Choriyev_Tarix_atamalarining T.Usmonxo`jayev, S.Arzumanov Yuklash
983 Абдулланома F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
984 Азизхўжаев А. Чин ўзбек иши F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
985 Амир Темур жахон тарихида F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
986 Амир_Темур_салтанатида_хавфсизлик Y.M.FAYZIYEV Yuklash
987 Аширов_А_Этнология_укув_кулланма R. FARMONOV, U. JO ‘RAYEV, SH. ERGASHEV Yuklash
988 Буюк темур давлати G.Bakieva, M.Iriskulov, F.Russek, G.Kan, S.Tahirjanova, N.Kambarov Yuklash
989 _БУХОРО_АМИРЛИГИ_ДАВЛАТЧИЛИГИНИНГ Ж_М_ШОДИЕВ Yuklash
990 _Ҳиндистоннинг_янги_тарихи Жўраев_Р Yuklash
991 . Амирлашкар тарихи. Илхомов З.А Yuklash
992 Кадимги дунё тарихи Ю. С. КРУШКОЛ Yuklash
993 Маданиятшунослик T.Usmonxo`jayev Yuklash
994 Музейшунослик маъруза матни O`QUV QO`LLANMA Yuklash
995 _Ўрта_Осий_хонликларининг Р_Р_Алимова Yuklash
996 _Ўзбекистонда_давлат Сагдуллаев_А_С Yuklash
997 Тарих шохидлиги ва сабоклари F.T. MIRAXMEDOV J.S.SOBIROV Yuklash
998 Узбекистон_тарихи_Муртазаева_Р_Х Муртазаева_Р_Х Yuklash
999 Хамиджон_Хомидий_Кухна_шарк_даргалари Хамиджон Yuklash
1000 Хонлик манбаларда Том 1 + Fozila Sulaymonova. Yuklash
1001 Хоразм маъмун академияси G`.R.RAXMOV Yuklash
1002 ҲУКМДОР Макиавелли R.Niyozmetova, J.Samigova, M.Mirmaxsudova Yuklash
1003 Шарк ва гарб S.S.XAN,L.H.JO`RAYEV,K.A.INOGAMOVA,O.N.MAXSUDOVA Yuklash
1004 Этнология китоб G. DROZDOVA, M. HAMIDOVA, M. HAKIMOVA Yuklash
1005 DUNYO DINLARI TARIXI Z. ISLOMOV, D. RAHIMJONOV, J. NAJMIDDINOV, N.ISMATOVA O‘zbekiston ko‘p millatli va ko‘p konfessiyali davlat. Bugun yur- timizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari emin-erkin o‘z urf-odat- larini davom ettirib, dinlariga e’tiqod qilib yashamoqdalar. Prezidenti- miz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakat lar strategiyasining beshinchi yo‘nalishi ham aynan dinlararo bag‘rikenglik masalasiga bag‘ishlangan. Mazkur dasrlik quyi sinflarda olgan bilimlaringizni mustahkamlaydi va boyitadi Yuklash
1006 Dunyo Inqiloblari DavronbekKARIMOV Niderlandiya Yuklash
1007 ДУНЁ СИЁСАТ ЖАМИЯТ Ориф Аюпов,Ўзбекистон Тарихчилар жамияти Ижтимоий-сиёсий, ицтисодий ва маънавий цисм. Қайта ишланган ва тўлдирилган учинчи нашр Yuklash
1008 ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТЧИЛИГИ ТАРИХИ Ҳ.БОБОЕВ 2 КИТОБ Yuklash
1009 ЎЗБЕКИСТОН МУСТАҚИЛЛИГИ УЧУН КУРАШЛАРНИНГ ТАРИХИ Ҳ.ЗИЁЕВ МИЛЛОДДАН ОЛДИНГИ АСРЛАРДАН ТО 1991 ЙИЛ 31 АВГУСТГАЧА Yuklash
1010 Muzeyshunoslik fanidan o`quv-uslubiy majmua O`ljaeva Sh.M. Yuklash
1011 Temur tuzuklari Amir Temur Yuklash
1012 O`zbekistonnning eng yangi tarixi xrestomatiyasi N.Talipova Yuklash
1013 ТЕМУРИЙ МАЛИКАЛАР Турғун Файзиев Yuklash
1014 Узбекистон тарихи Жураев Н Yuklash
1015 ҲАЗРАТ СОҲИБҚИРОН Ҳаким САТТОРИИ Yuklash
1016 Узбекистон тарихи Н.У.Мусаев Yuklash
1017 Узбекистон тарихи Р.Х.Муртазоева Yuklash
1018 Узбекистон тарихи К.Усмонов, М.Содиковб, Н.Обломуродов Yuklash
1019 ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ МАЪРУЗАЛАР МАТНИ Yuklash
1020 Турт улус тарихи Мирзо Улугбек Yuklash
1021 РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ТАЖОВУЗИ АРАФАСИ ВА БОСИБ ОЛИНИШИ ДАВРИДА ҚЎҚОН ХОНЛИГИНИНГ ИЖТИМОИЙ- ИҚТИСОДИЙ ВА СИЁСИЙ АҲВОЛИ ТОПИЛДИЕВ НАСИРЖОН РАҲИМЖАНОВИЧ Yuklash
1022 Урта Осиё халклари тарихининг тарихшуносдигидан лавхалар Т.С.Саидкулов Yuklash
1023 Турт улус тарихи Мирзо Улугбек Yuklash
1024 Temuriylar shajarasi Turg`un Fayziyev Yuklash
1025 Temuriylar shajarasi Turg`un Fayziyev Yuklash
1026 Туркий кавмлар тарихи Хасан Ато Абуший Yuklash
1027 Туркистон боскини Мажид Хасаний Yuklash
1028 ТУРКИСТОН ХАЛҚЛАРИ ҚЎЛЛАГАН ТАҚВИМЛАР М. ҲАКИМОВ Ўзбек халқи бой тарихий-илмий анъаналарга эга. Шу анъаналарнинг бири аждодларимиз қарийб уч минг йилдан буён қўллаб, фойдаланиб келган турли тақвимлардир. Улар хақида ўрта асрнинг буюк алломалари Абу Райҳон Беруний, Маҳмуд Қошғарий, Умар Хайём, Мирзо Улуғбеклар ўз асарларида қимматли маълумотлар ёзиб қолдирганлар. Ушбу рисолада мазкур алломаларнинг асарларига суяниб ва бошқа турли тарихий, илмий-адабий манбалардан фойдаланган ҳолда Туронзамин - Туркистон халқларининг йил ҳисоблари-тақвимлари ҳақида маълумот берилади. Yuklash
1029 Туркистон миллий озодлик харакати Доно Зиёева Yuklash
1030 TURKISTON QAYG’USI Alixonto‘ra Sog‘uniy Yuklash
1031 TURKISTON QAYG’USI Alixonto‘ra Sog‘uniy Yuklash
1032 TURKISTON QAYG’USI Alixonto‘ra Sog‘uniy Ushbu kitob ulug‘ bobokalonlarimizdan bo‘lgan alloma Alixonto‘ra Sog‘uniy qalamlariga mansub nodir bir asardir. Muallif «Turkiston kayg‘usi» (1966—1973) nomli bu asarida xalqimiz qanday kilib bosqinchilarga qaram bo‘lib qolgani va dinni, Vatanni, millatni asrash kerakligi, mustaqillikni qo‘lga kiritish uchun nimalar qilmoq zarur ekanligi to‘g‘risida o‘sha mustabid sovet tuzumi davrida yetuk siyosiy arbob sifatida chuqur siyosiy-ijtimoiy mantiq asosida mukammal bayon etadi. Yuklash
1033 TURKISTON VA ROSSIYA MUNOSABATLARI TARIXI ABDULLA RASULOV ALISHER ISOQBOYEV Mazkur o`quv qo`llanma 5220200-tarix ta`lim yo`nalishining bakalavriat bosqichi talabalari uchun mo`ljallangan bo`lib, unda Turkiston va Rossiya o`rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy munosabatlar tarixi o`z aksini topgan. O`quv qo`llanmani yozishda mualliflar asosan XVI asr boshlaridan XX asr boshlariga qadar Turkiston va Rossiya o`rtasidagi munosabatlarni tarixiy manbalar, arxiv, vaqtli matbuot materiallari, adabiyotlardan to`plangan ma`lumotlarning umumiy xulosalariga asoslanganlar. Yuklash
1034 ТУРКИСТОНДА ЧОР МУСТАМЛАКА ТИЗИМИ НААБДУРАХИМОВА, Ф.Р.ЭРГАШЕВ Х,ар цандай жамият х,аётида оламшумул узгаришлар буладики, улар боск;ичма - боск^м бир неча ун йиллик­ лар, х;атто асрлар давомида амалга ошиши мумкин. Шу боис тарихий утмиш сабок;ларини х^1собга олмасдан, мин- такэмизда ятаган халк^ларнинг тарихий тажрибасидаги ижобий ва салбий жих;атларини чук,ур илмий тах;лил к;илмасдан, бугунги кунда юртимизда кечаётган ислох,от- ларнинг мох,ияти ва ах;амиятини тулик, тушуниш х;амда бах,олашнинг имкони булмайди. Yuklash
1035 Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига карши кураш Хамид Зиёев Yuklash
1036 TURKIY ADABIYOTNING QADIMGI DAVRI ABDURASHID ABDURAHMONOV Yuklash
1037 Турт улус тарихи Мирзо Улугбек Yuklash
1038 O`ZBEKISTON TARIXI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1039 5- sinf tarix I-chorak testlar to`plami Yuklash
1040 O`zbekiston tarix 8-sinf testlar to`plami Yuklash
1041 Najmiddin Kubro va Jaloliddin Manguberdi dars ishlanma Yuklash
1042 Tarixiy manbalar testlar to`plami Yuklash
1043 5-6 SINF О„QUVCHILARI UCH UN MATEMATIKA, ADABIYOT, CHET TILI, RUS TILI, BOTANIKA, TARIX FANLARIDAN BOSQICHLI NAZORAT IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK TAVSIYALAR TО„PLAMI L.N. Ten Yuklash
1044 TARIXDAN O`QUV QULLANMA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1045 Тарихи язизий Сангирова Дилором Yuklash
1046 O`zbekiston tarixi Q.Usmonov, M.Sodiqov, S.Burxonova Yuklash
1047 Qadimgi dunyo tarixi Ikromov Sherzodxon Yuklash
1048 6-sinf bo`yicha umumiy tuzilgan test Eshnazarov N. Yuklash
1049 O`rta Osiyo testlar to`plami Yuklash
1050 Qadimgi dunyo tarixi A.S. Sagdullayev, V.A. Kostetskiy Yuklash
1051 Qadimgi dunyo tarixi A.S. Sagdullayev, V.A. Kostetskiy Yuklash
1052 tarix 6-sinf testlar to`plami Yuklash
1053 Tarix test testlar to`plami Yuklash
1054 tarix testlar to`plami Yuklash
1055 O`zbekiston tarixi Ilyosxo’ja Bekmirzayev Yuklash
1056 7-SINF O‘ZBEKISTON TARIXI Maruza matni Yuklash
1057 O`zbekiston tarixi 7-sinf Ikromov Sherzodxon Yuklash
1058 7-sinf o’zbekiston tarixi testlar to`plami Yuklash
1059 Jahon tarixi 7-sinfi qo`llanma Yuklash
1060 JAHON TARIXI T. O‘. Salimov, F. E. Sultonov Yuklash
1061 VII SINF JAHON TARIXIDAN SAVOL-JAVOBLAR qo`llanma Yuklash
1062 7-sinf Jaxon tarix umumiy test qo`llanma Yuklash
1063 Òzbekiston tarixi. Milliy istiqlol davri QAMARIDDIN USMONOV Yuklash
1064 7-Sinf jahon tarixi qo`llanma Yuklash
1065 O`zbekiston tarixi 7-sinf qo`llanma Yuklash
1066 7-SINF O‘ZBEKISTON TARIXI qo`llanma Yuklash
1067 7-sinf Oz’bekiston tarixi. Mavzu Ijtimoiy- iqtisodiy va madaniy hayotning jonlanishi A.A.Nizamov Yuklash
1068 7-sinf. Tarix. qo`llanma Yuklash
1069 7-sinf.O`zbekiston tarixi qo`llanma Yuklash
1070 7-O`zbekiston tarixi Testlar Madaminbek Ikramov Yuklash
1071 O‘ZBEKISTON TARIXI A. MUHAMMADJONOV Yuklash
1072 7- sinf . Tarix qo`llanma Yuklash
1073 7-sinflarda IV-chorak tarix qo`llanma Yuklash
1074 7-sinf O’zbekiston tarixi qo`llanma Yuklash
1075 O`rta asrlar jahon tarixi dars ishlanma Yuklash
1076 8 - sinf Jahon tarixi qo`llanma Yuklash
1077 Yevropa va Amerika davlatlari XVI-XVIII asrlarda Osiyo mamlakatlari Sarvar Quldashev Yuklash
1078 8-sinf test qo`llanma Yuklash
1079 XVI-XIX asrning 70-yillari oxirigacha boʻlgan davrda Afgʻoniston dars ishlanma Yuklash
1080 8 O’zbekiston tarixi qo`llanma Yuklash
1081 Ashtarxoniylar davrida ma’naviy-ma’rifiy va madaniy hayot Ikromov Dilmurod Yuklash
1082 8-sinf o`zbekiston tarixi Ikromov Sherzodxon Yuklash
1083 Amirlik shaharlari va savdo-sotiq ishlari dars ishlanmasi Yuklash
1084 8-sinf Jahon tarixi qo`llanma Yuklash
1085 O`zbekiston tarixi qo`llanma Yuklash
1086 0 ‘ZBEKIST0N TARIXI 8 Usmon Jo`raycv, Qamar Usmonov, Guiira’no Jo‘rayeva, Naim Norqulov Yuklash
1087 O`zbekiston tarixi 8-sinf Usmon Jo`raycv, Qamar Usmonov, Guiira’no Jo‘rayeva, Naim Norqulov Yuklash
1088 8- sinf O’zbekiston tarix Xudaynazarov Jahongir Yuklash
1089 8 sinf Tarix qo`llanma Yuklash
1090 TARIX O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1091 TARIX O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1092 JAHON TARIXI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1093 TARIX O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1094 TARIX O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1095 O`ZBEKISTON TARIXI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1096 JAHON TARIXI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1097 TARIX O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1098 JAHON TARIXI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1099 JAHON TARIXI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1100 O`ZBEKISTON TARIXI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1101 O`ZBEKISTON TARIXI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1102 DIN TARIXI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1103 TARIX O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1104 O`ZBEKISTON TARIXI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1105 TARIX O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1106 10-sinf din tarix ma`ruza matni Yuklash
1107 O`ZBEKISTON TARIXI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1108 O‘zbekiston tarixi Qahramon Rajabov, Akbar Zamonov Yuklash
1109 JAHON TARIXI 10-sinf Shuhrat Ergashev, Begzod Xodjayev, Jamshid Abdullayev Yuklash
1110 1991 – 2017-YILLARDA YAPONIYA O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1111 Jinoyat Kodeksi O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1112 O`zbekiston tarixi Qahramon Rajabov, Akbar Zamonov Yuklash
1113 11-sinf O`zbekiston tarixi Ikromov Sherzodxon Yuklash
1114 11-sinf jahon tarix Shuhrat Ergashev, Begzod Xodjayev, Jamshid Abdullayev Yuklash
1115 O`ZBEKISTON TARIXI O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1116 DUNYO DINLARI TARIXI 11-sinf Z. ISLOMOV, D. RAHIMJONOV, J. NAJMIDDINOV, N.ISMATOVA Yuklash
1117 JAHON TARIXI 11-sinf Shuhrat Ergashev, Begzod Xodjayev, Jamshid Abdullayev Yuklash
1118 O‘zbekiston tarixi Narzulla Jo‘rayev, Akbar Zamonov Yuklash
1119 Ibn Sino qissasi Mirkarim OSIM Yuklash
1120 O`zbekiston tarixi 11 O`QUV QO`LLANMA Yuklash
1121 Фаргона тарихига оид маълумотлар АБЛАТ ХУЖАЕВ Yuklash
1122 Чингизхон Василий Ян Yuklash
1123 Мустакиллик мохияти Шерхон Кораев Yuklash
1124 JAHON TARIXI B.E.ERGASHEV D.N.RAJABOBA M.F.YUNUSOV Yuklash
1125 JAHON TARIXI 10-sinf G.HIDAYOTOV Yuklash
1126 JAHON TARIXI E.X.XOLIQOV Yuklash

Talabalar uchunMilliy va badiiy kitoblar

Shunday odamlarni axtaringki, ular bilan suhbat qilmoq yaxshi kitob oʻqimoqqa barobar boʻlsin. Shunday kitoblarni axtaringki, mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng boʻlsin.