book
The book title
Kitob Muallifi: Geometriyadan masalalar to`plami
Kitob Muallifi: o`quv qullanma