Natijalar

frame
book2
Kitob nomi
МЕТРОЛОГИЯ

Muallifi: A.Г. Сергеев B.В. Крохин
book2
Kitob nomi
САМАРИЯ

Muallifi: АБУ ТОХИРХОЖА САМАРҚАНДИЙ
book2
Kitob nomi
Boshlang`ich sinflarda matematika va o`qitish metodikasi

Muallifi: M.E.Jumayev Z.G`.Tadjiyeva
book2
Kitob nomi
Matematika o`qitish metodikasi

Muallifi: S.Alixonov
book2
Kitob nomi
Milliy va harakatli o`yinlar

Muallifi: M.A.Qurbonova, M.U.Qosimova
book2
Kitob nomi
МЕҲНАТ ТАЪЛИМИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ

Muallifi: А.Н.Муслимов, Ш.С.Шарипов, В.Н.Сатторов, К.Давлатов