Natijalar

frame
book2
Kitob nomi
Dasturlash tillari va texnologiyalari (C#, Python)

Muallifi: Uslubiy qo‟llanma. M.M. Rasulmuxamedov, A.X. Boltayev
book2
Kitob nomi
«Dasturlash tillari va texnologiyalari (C#, Python)» (2-qism)

Muallifi: Uslubiy qo‟llanma. M.M. Rasulmuxamedov, A.X. Boltayev
book2
Kitob nomi
microsoftworddastu

Muallifi: O`QUV QO`LLANMA
book2
Kitob nomi
INFORMATIKA 5-SINF

Muallifi: O`QUV QO`LLANMA
book2
Kitob nomi
AMALIY FANLARI BLOK MODULI BO‘YICHA UMUMIY O‘RTA TA’LIMNING O‘QUV DASTURI (III- SINF)

Muallifi: O`QUV QO`LLANMA
book2
Kitob nomi
1-4 sinf.Test to`plam

Muallifi: TEST